Bitcoin btc
$ usd

ที่มาปัญหามูลค่า Cardano (ADA) ลดลง 10% ในเดือนพฤษภา’ 2023

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • มูลค่าของ Cardano (ADA) ลดลงอย่างหนัก หลังข้อพิพาทกับ SEC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา SEC ระบุว่า Cardano (ADA) เป็นหนึ่งในโทเค็นที่ถูกระบุว่าเป็นหลักทรัพย์ ดังปรากฎในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ดังที่มีการคาดการณ์ไว้ พบว่าตลาดคริปโตตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวทางลบ และทำให้มูลค่าของ Cardano (ADA) ลดลง 10% ทั้งยังมีโอกาสลดลงที่มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น

Cardano (ADA) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของจากอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลกในสัปดาห์นี้ ด้วยผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับวิกฤต นักลงทุนที่ประสบปัญหาจะหยุดขายโทเค็นดังกล่าวและช่วยให้ราคาของ Cardano ฟื้นตัวได้หรือไม่

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน