ดูเพิ่มเติม

Celsius Network เตรียมให้บริการถอนเงินอีกครั้งหลังวิกฤตล้มละลาย

1 min
โดย David Thomas
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Celsius ซึ่งแช่แข็งเงินเอาไว้ในแพลตฟอร์มก่อนการล้มละลายในเดือนกรกฎาคม เผยว่าแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถใช้งานสินทรัพย์ของตนได้ในไม่ช้า
  • บรรดาเจ้าหนี้ยังเล่นกับแนวคิดในการเปลี่ยนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและออกโทเค็น IOU เพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น
  • ลูกค้าของการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 ได้รับเงินภายในแปดเดือนของการแฮ็กหลังจากที่พวกเขาออกโทเค็น BFX
  • Promo

Marin Glenn ผู้พิพากษาด้านการล้มละลายแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าลูกค้าของ Celsius Network ซึ่งฝากเงินเอาไว้ในแพลตฟอร์มสามารถถอนเงินของตนได้แล้ว

คําตัดสินของ Glenn กําหนดว่าผู้ที่ถอนเงินมากกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือผู้ที่ Celsius โอนเงินให้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนก่อนการยื่นล้มละลายจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ Celsius (Celsius Creditor Committee)

การอนุมัตินี้เป็นไปตามคําตัดสินก่อนหน้านี้ในการจัดจำหน่ายโทเค็น FLARE ให้กับลูกค้าที่มี XRP บนแพลตฟอร์มในเดือนธันวาคม 2020

Celsius ใช้ตัวอย่างจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitfinex

ทางลูกค้าของแพลตฟอร์ม ซึ่งมีสถานภาพเป็นเจ้าหนี้ของ Celsius ต่างยืนกรานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องออกโทเค็นให้เพื่อชำระเงินให้กับตน วิธีการข้างตนคล้ายกับการที่ Bitfinex ชำระเงินคืนให้เหยื่อจากการแฮ็กในปี 2016

Bitfinex ออกโทเค็น BFX ให้กับลูกค้าทุกคนหลังจาก Ilya Liechtenstein และ Heather Morgan ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินประมาณ 119,000 Bitcoins จากแพลตฟอร์มในปี 2016 ทั้งนี้ โทเค็น BFX แต่ละรายการซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็น IOU ให้สิทธิ์ลูกค้าที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐของเงินทุนที่ Bitfinex สามารถซื้อคืนได้ในภายหลัง

อีกหนทางหนึ่งคือการที่ลูกค้าสามารถชําระค่าหุ้นใน iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bitfinex โดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่พวกเขาเป็นหนี้ ต่อมา Bitfinex ได้ออกโทเค็นสิทธิ์การกู้คืนที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือเป็นเปอร์เซ็นต์ของการกู้คืนของแพลตฟอร์มหลังจากแลกโทเค็น BFX ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ภายในแปดเดือน Bitfinex ได้คืนเงินให้เจ้าหนี้ทั้งหมด

ในกรณีของ Celsius  พบว่า Glenn ต้องอนุมัติการออกโทเค็นใหม่ก่อนจะเริ่มกระบวนการใช้หนี้

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการออกโทเค็นทําให้เกิดคําถามในการเปิดเผยข้อมูล

ทนายความของ Celsius ยังคงมุ่งเน้นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้กลายเป็นบริษัทมหาชนและออกโทเค็นใหม่เพื่อชําระคืนเจ้าหนี้

ในฐานะบริษัทมหาชน Celsius มีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องที่จําเป็นในการคืนเงินให้เจ้าหนี้เร็วกว่าการขายสินทรัพย์

การจัดจำหน่ายต่อสาธารณะจะนําความโปร่งใสมาสู่การควบคุมภายในของ Celsius มากขึ้นซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสมากขึ้นหากบริษัทยังคงดําเนินงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการบังคับให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างต่อสํานักงาน ก.ล.ต. การปรับโครงสร้างองค์กรใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ซึ่ง Glenn จะพิจารณาการลงคะแนนเสียงเมื่อพิจารณา

ปัญหาลักอยู่ที่ว่าผู้ให้กู้สามารถออกโทเค็นได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์เหล่านั้นในฐานะหลักทรัพย์หรือไม่ การลงทะเบียนที่เป็นไปได้จะขึ้นอยู่กับว่าสามารถลงทุนในโปรโตคอล DeFi เพื่อสร้างผลตอบแทนได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้ หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินได้ตําหนิบริษัทคริปโตหลายแห่ง รวมถึง Binance ในการเสนอขายหุ้นโทเคนโดยไม่มีหนังสือชี้ชวนของนักลงทุน

หุ้นที่ซื้อจากโบรกเกอร์เป็น IOU ที่โบรกเกอร์ซื้อจากผู้ออกหุ้น ในทํานองเดียวกัน เงินสดในบัญชีธนาคารเป็นเพียงกลุ่มของ IOUs ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือเป็นจํานวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่แน่นอน หากธนาคารล้มละลาย IOUs อาจไร้ค่าได้

หาก Celsius ออกโทเค็นใหม่โทเค็นเหล่านั้นจะเป็น IOU เป็นหลัก  Celsius อาจ ต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชนและสร้างเงินทุนเพียงพอที่จะชดใช้เจ้าหนี้ แต่การสร้างสภาพคล่องน่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าหากกระบวนการทางกฎหมายดําเนินไปตามแนวทางของพวกเขา

ซีอีโอของ FTX กล่าวว่าการฟื้นคืนสถานภาพทางการเงินของแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสภาพคล่องได้เร็วกว่ากระบวนการทางกฎหมาย

คลิกที่นี่สําหรับบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC)  ล่าสุดของ Be [In]Crypto

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน