Bitcoin btc
$ usd

Coinbase ระงับการให้ผลตอบแทน ETH Staking ชั่วคราว

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Coinbase ประกาศระงับการให้ผลตอบแทน ETH ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาเชิงเทคนิค
  • มีการระบุต้นตอของปัญหา และคาดว่าจะแก้ไขได้ภายใน 48 - 72 ชั่วโมง

Coinbase ได้หยุดระงับการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ETH ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาเชิงเทคนิค คาดว่าน่าจะแก้ไขได้ภายในสามวัน

Coinbase ระงับการให้ผลตอบแทน ETH Staking ชั่วคราว หลังจาก Coinbase ประกาศปัญหาความขัดข้องเชิงเทคนิคเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ทั้งนี้ ทางแพลตฟอร์มรับรองว่าผู้ใช้งานยังคงได้รับผลตอบแทนและจะตั้งค่าการปันผลเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 48–72 ชั่วโมงข้างหน้า

ทั้งนี้ Coinbase พบว่ามีการลงทุน ETH เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่เป็นสาเหตุหลักมาจากการที่ Memecoin เข้าครอบครองเครือข่าย Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PEPE ซึ่งทำให้เครือข่ายประสบปัญหาและทำให้ค่าธรรมเนียมในการประมวลผลแพงขึ้น

ETH Staking Rewards Paused: Coinbase

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน