ดูเพิ่มเติม

ศักยภาพของแชทบอทลดลง ส่อความเสี่ยงอนาคต Generative AIs

2 mins
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • การทดลองเผยว่าแชทบอทต่าง ๆ เช่น ChatGPT มีศักยภาพที่เสื่อมลงเนื่องจากคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้
  • Promo

แชทบอทสมัยใหม่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และพฤติกรรมของพวกมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ประสิทธิภาพของแชทบอทเหล่านี้ในการเรียนรู้สามารถลดลงได้เช่นเดียวกับที่มันพัฒนาปรับปรุง

งานวิจัยซึ่งเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำลายสมมติฐานที่ว่าการเรียนรู้หมายถึงการปรับปรุงเสมอ นี่คือกรณีของ ChatGPT และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่า Chatbot ของตนยังคงใช้งานได้ ทั้งนี้ เหล่านักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะต้องรับมือกับความท้าทายด้านข้อมูลที่เกิดขึ้น

ศักยภาพในการเรียนรู้และความเฉียบแหลมของ ChatGPT ลดลง

งานวิจัยซึ่งเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าแชทบอทสามารถทำงานบางประเภทได้แน่ลงเมื่อเวลาผ่านไป

ในการที่จะสรุปข้อสันนิษฐานข้างต้นนี้ นักวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธ์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ได้แก่ GPT-3.5 และ GPT-4 ซึ่งให้บริการในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2023 ในเวลาเพียงสามเดือน พวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโมเดลที่ใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ChatGPT

ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม พบว่า ChatGPT-4 สามารถระบุจำนวนเฉพาะได้อย่างแม่นยำถึง 97.6% ทว่า ภายในเดือนมิถุนายน 2023 ความแม่นยำลดลงเหลือเพียง 2.4%

GPT-4 (Left) and GPT-3.5 (Right) Responses to the Same Question in March and June (Source: arXiv)

การทดลองดังกล่าวยังประเมินอัตราซึ่งโมเดลเหล่านี้สามารถตอบคำถามที่มีควาซับซ้อน รวมถึงวิธีการที่มันสามารถสร้างโค้ดและความสามารถในการทำ Visual Reasoning จากทักษะต่าง ๆ ที่ถูกทดทดสอบ ทางทีมงานสังเกตการณ์คุณภาพของคำตอบที่ ChatGPT สร้างซึ่งมีความแม่นยำน้อยลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของโมเดลภาษาที่ถดถอย

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน