Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ราคา Ethereum (ETH) อาจลดลงจากการโอนสินทรัพย์ไป Kraken

1 min
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Ethereum Foundation โอน 15,000 ETH ไปยัง Deposit Address ของ Kraken
  • Ethereum FOundation ถือครองประมาณ 0.3% ของ ETH ที่ไหลเวียนอยู่ในตลาด

Ethereum Wallet ซึ่งเป็นของ Ethereum Foundation เพิ่งโอน 15,000 ETH ไปยังที่อยู่เงินฝาก Kraken

หนึ่งใน Personal Address ของ Vitalik Buterin ไดโอน ETH อีก 200 รายการ ไปยังแพลตฟอร์ม Kraken


ราคา ETH กำลังจะร่วงลงหรือไม่

การทำธุรกรรมครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ เวลาที่เขียนได้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ว่าเหตุใด Ethereum Foundation จึงอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง

ก่อนหน้านี้ Ethereum Foundation ได้รายงานว่าทางแพลตฟอร์มถือครองประมาณ 0.297% ของ ETH ในตลาดทั้งหมด จากมูลค่าตามราคาตลาดของวันนี้ ปริมาณดังกล่าวจะทำให้มูลค่าการถือครอง ETH ของ Foundation อยู่ที่เกือบ 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยรวมแล้ว Ethereum Foundation กล่าวว่า ETH คิดเป็น 80.5% ของทรัพย์ที่ทางองค์กรถือครองไว้ ทั้งจากคลังของบริษัททั้งที่ใช่และไม่ใช่คริปโตเคอเรนซี

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน