Bitcoin btc
$ usd

Grayscale ชักจะทน SEC ไม่ไหว ขอหยุดกีดกัน Bitcoin ETF

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • 2X Futures กับ Spot อะไรเสี่ยงกว่า?
  • ศาลเริ่มเห็นด้วยกัย Grayscale เรื่อง Bitcoin ETF

Grayscale เริ่มจะทนไม่ไหวต่อการเลือกปฏิบัติต่อ Bitcoin ETF ในขณะที่ BTC Futures ETF ได้รับการอนุมัติแต่การยื่นขอ Spot ETF กลับมีปัญหามากมาย

บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยอ้างว่าการอนุมัติ Future ETF สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการที่ SEC ปฏิเสธการยื่นจด Spot ETF นั้น “เป็นการเลือกปฏิบัติ”

2X Futures กับ Spot อะไรเสี่ยงกว่า?

ในจดหมายถึงศาลอุทธรณ์คดี DC Circuit เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางบริษัทออกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 2x Bitcoin Strategy ETFs (BITX) ของ Volatility Shares ซึ่ง SEC อนุญาตให้เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 27 มิถุนายน

ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนี้พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 CME Bitcoin Futures Daily Roll เป็นสองเท่าในแต่ละวัน

“ด้วยความพยายามดังกล่าว ทำให้นักลงทุนได้รับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน BTC Futures แบบดั้งเดิม รวมถึงผลิตภัณฑ์ Spot ที่พวกเขากำลังยื่นขอ” ทางบริษัทกล่าว

ศาลเริ่มเห็นด้วยกัย Grayscale เรื่อง Bitcoin ETF

ทางบริษัทกล่าวว่า ETF ของพวกเขาจะลงทุนใน CME BTC Futures โดยทำสัญญา SSA (Surveillance-sharing agreement) กับทางหน่วยงาน เหมือนกับที่ BlackRock ทำกับ Coinbase แต่ทาง BlackRock กลับมีแนวโน้มว่าจะได้รับการอนุมัต

คำโต้แย้งต่างๆ ของทางบริษัทดูเหมือนจะเริ่มโน้มน้าวศาลผู้พิพากษาได้มากขึ้น ว่าการกระทำของ SEC นั้นไม่มีเหตุผลและดูจะกีดกันทางบริษัทเป็นพิเศษ

ทางบริษัทกล่าวว่า “หนทางเดียวที่จะยุติข้อครหาเรื่องการเลือกปฏิบัตินี้ คือการอนุญาติให้มีการซื้อขาย BTC Spot ETF ของทางบริษัท”

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน