Bitcoin btc
$ usd

IOSCO แย้มแผนควบคุมคริปโตทั่วโลก

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • มีความพยายามจะออกกฎกำกับดูแลคริปโตทั่วโลก
  • IOSCO แจ้งว่าจำเป็นต้องมีหน่วยงานร่วมนานาชาติในการออกกฎระเบียบควบคุมคริปโต
  • มีความพยายามในการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจการคริปโตในระดับชาติ
  • Receive a sweet treat from us — $60 worth of BTC plus an extra $100. Redeem now!

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่านหนึ่ง การจัดตั้งระบอบการกำกับดูแลคริปโตสําหรับสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

การที่มูลค่าของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกลดลง หลังจากมีการเลือกใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างเมื่อปีที่แล้ว ทําให้ประเด็นนี้กลายเป๋นหนึ่งในสามประเด็นหลักที่น่าเป็นห่วงควบคู่ไปกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Ashley Alder ประธาน International Organization of Securities Commissions (IOSCO) กล่าว

“หากพิจารณาประเด็นที่เราต้องแก้ไข เราต้องพูดตามตรงว่ามีหลายประเด็นเลย ทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์คริปโตในระดับสถาบัน” เขากล่าว

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล Ashley กล่าวถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน และการขาดความโปร่งใสในการทำงาน เนื่องจากหน่วยงานการกำกับดูแลยังไม่ได้เข้ามาดูแลในประเด็นนี้

ระบอบการปกครองคริปโตทั่วโลก

Alder กล่าวเพิ่มเติมว่าการมีหน่วยงานร่วมที่ประสานงานกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลกเป็นสิ่งจําเป็น และต้องการจะจัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าวภายในปีนี้

ลักษณะขององค์กรเช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วโดยมีตัวอย่างอย่างการประชุม G20

“ตอนนี้เรายังไม่มีองค์กรในลักษณะดังกล่าวสำหรับโลกคริปโต” Alder กล่าว “แต่คิดว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นหนึ่งในสาม Cs (COVID, Climate, Crypto) ดังนั้น กรณีเช่นนี้จึงสําคัญมาก แต่ฉันไม่คาดหวังว่ากรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นช่วงเดียวกันในปีหน้า”

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธาน คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน Klaas Knot กล่าวเน้นบทบาทที่องค์กรของเขาสามารถมีส่วนได้ในในระบอบการควบคุมคริปโตรทั่วโลกโลก

ในการประชุมประจําปีของ International Swaps and Derivatives Association ณ กรุงมาดริด กล่าวว่า “FSB มีบทบาทสําคัญในการออกแบบกรอบการกํากับดูแลระดับโลกที่สอดคล้องกันกับสินทรัพย์คริปโต” Knot กล่าว

การปรับปรุงกฎระเบียบคริปโตระดับชาติ

จากการที่ตลาดคริปโตมีมูลค่าลดลง ดังจะเห็นได้จากการลดลงของของ TerraUSD Stablecoin ทั้งนี้ มีความพยายามจะขยายการควบคุมกฎระเบียบคริปโตในประเทศนี้เช่นกัน

เมื่อเดือนที่แล้ว Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ในสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายแฝงเพื่อเพื่อเพิ่มอํานาจแก่บริษัทคริปโตและฟินเทค

กฎภายซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ Dodd-Frank อนุญาตให้ผู้มีอํานาจ “ถือครอง nonbanks ตามมาตรฐานเดียวกับที่ธนาคารจัดขึ้น” โดยจะใช้งานกับบริษัทคริปโตใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบการการคุ้มครองผู้บริโภค

ในขณะเดียวกัน เอกสารที่รั่วไหลออกมาในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กําลังวางแผนที่จะออกกรอบกำกับคริปโตในปี 2023 โดยคาดว่าจะมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2024

ในขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบคิดยังไม่เด่นชัด ข้อมูลที่มีเผยแพร่เผยว่ากรอบคิดเกี่ยวกับกิจการคริปโตของเกาหลีใต้นั้นเน้นย้ำไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน