Bitcoin btc
$ usd

Mainbot เปิดตัว The Academics ใน The Winkyverse

2 mins
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

Mainbot ได้ประกาศเปิดตัวสถาบันการศึกษาแห่งแรกในแพลตฟอร์มการศึกษาในเกมของตน ‘Winkyverse’ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การเข้าถึงความรู้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยการเสริมศักยภาพครีเอเตอร์และผู้ที่ต้องการหาความรู้

Winkyverse Academy มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่แห่งความรู้โดยเป็นแหล่งของอีเลิร์นนิง เกม และเทคโนโลยี Web 3.0 ที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

The Academics ต้องการที่จะใช้กลยุทธ์ Gamification เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินและได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

Winkyverse Academy – The Metaverse Knowledge Home

Mainbot สร้างมุมมองใหม่ต่อผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น และทางบริษัทพยายามทำให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษาได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

Winkyverse เป็นระบบนิเวศ Metaverse ที่ครอบครัวและมืออาชีพทั่วโลกสามารถเรียนรู้ สร้างเนื้อหา และเล่นกับมันได้

ทั้งนี้ Winkyverse Academy แบ่งออกเป็นสามระดับ โดยชั้นแรก หรือ Personal Academies ได้เปิดตัวเวอร์ชันอัลฟาแล้ว

Mainbot ตระหนักถึงพลังของการสร้างสรรค์ร่วมกันและเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของการทำงานร่วมกัน พันธมิตรและสมาชิกชุมชนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความแข็งแรงของ Winkyverse Academy

วิธีการนี้นำมาซึ่งมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสู่แพลตฟอร์ม ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย แอ็ปพลิเคชันต่าง ๆ ล้วนเปิดตัวแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสถาบันการศึกษาในธีมที่ตรงกับความต้องการของตนเองเพื่อแบ่งปันความรู้

คุณสามารถสมัครเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทดสอบครั้งต่อไปได้โดยลงทะเบียนที่นี่ ทั้งนี้ทีม Mainbot จะทำงานร่วมกับ Personal Academy เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบดังกล่าวได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน