Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

On-chain Data แสดงให้เห็นว่าปริมาณธุรกรรมบน Bitcoin ลดลง

1 min
โดย Ali Martinez
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • การวิเคราะห์เชิงลึกของตัวชี้วัดหลัก เช่น ปริมาณการซื้อขาย แอดเดรสที่ใช้งานรายวัน การหมุนเวียน และความแตกต่างของ NVT เผยให้เห็นการชะลอตัวของธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin

ในขณะที่ตลาดคริปโตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของเครือข่าย Bitcoin (BTC) ยังคงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม แนวโน้มล่าสุดบ่งชี้ว่าปริมาณธุรกรรมต่าง ๆ บนเครือข่าย Bitcoin อาจค่อย ๆ ชะลอตัวลง

มาตรวัดสำคัญต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขาย แอดเดรสที่ใช้งานรายวัน การหมุนเวียน และมูลค่าเครือข่ายต่อการทำธุรกรรม (NVT) มีส่วนช่วยอธิบายการชะลอตัวที่เกิดขึ้น


ความสำคัญและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย Bitcoin

ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) หมายถึงจำนวนรวมของ BTC ที่ซื้อขายในแพลตฟอร์มต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการประเมินสภาพคล่องของตลาดและความสนใจของนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายที่สูงบ่งชี้ว่าตลาดนั้น ๆ มีความคึกคักด้วยธุรกรรมจำนวนมาก ในทางกลับกัน ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำแสดงถึงความสนใจที่ลดลงและกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลง หากปริมาณการซื้อขายยังคงต่ำ อาจส่งผลต่อความสามารถของ Bitcoin ในการรักษาหรือเพิ่มมูลค่าในอนาคต

Bitcoin Trading Volume. Source: Santiment

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน