Bitcoin btc
$ usd
การวิเคราะห์

Optimism (OP) Total Value Locked พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 90%

1 min
แปลแล้ว Akhradet Mornthong

สรุปย่อ

  • ราคาของ OP อยู่เหนือ 1 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม
  • Optimism มี TVL เพิ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม
  • Blockchain มี TVL ประมาณ 543 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม

Optimism (OP) Total Value Locked (TVL) พุ่งสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพคล่องที่หลั่งไหลเข้าสู่บริการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยนักลงทุน

Optimism (OP) เป็นหนึ่งในโปรโตคอลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม และ TVL เพิ่มขึ้น 90% จากประมาณ 274.46 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นประมาณ 543.09 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 31 กรกฎาคม ตามข้อมูลจาก DefiLlama

ที่มา: กราฟ Optimism TVL จาก DeFiLlama

Optimism คืออะไร?

Optimism เป็นเครือข่าย Layer 2 Optimistic Rollup ที่ออกแบบมาเพื่อนำการรับประกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Ethereum มาใช้งาน ในขณะที่ยังช่วยลดต้นทุนและ Latency ได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับโปรโตคอลอื่นๆ มันมีสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ใช้ในการดูแลกิจกรรมในระบบนิเวศซึ่งมีชื่อเรียกว่า OP

สิ่งใดมีส่วนทำให้ TVL เพิ่มขึ้น?

ในเดือนกรกฎาคม TVL เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุมาจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นในโปรโตคอลหรือแอพพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ที่อยู่ในระบบนิเวศ

แพลตฟอร์มการให้บริการสินเชื่อแบบกระจายอำนาจ Aave (ซึ่งมี TVL ใน Optimism มากที่สุด) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000% ในเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่แพลตฟอร์มบริการแบบกระจายอำนาจ Pool Together ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000% ภายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

และกระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ (DEX) Uniswap และ Curve Finance ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% และ 90% ตามลำดับ

dApps อื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อ TVL ได้แก่ Synthetix, Velodrome, Stargate และ Perpetual Protocol

ที่มา: อันดับ Optimism dApps TVL จาก DeFiLlama

จากสถิติล่าสุด มันได้ทำให้ Optimism เข้าไปสู่ 10 อันดับแรกของ Chain ที่มี TVL มากที่สุดตามหลัง Arbitrum, Cronos, Solana, Avalanche, Polygon, Binance Smart Chain, TRON และ Ethereum

Optimism
ที่มา: อันดับ Blockchains โดย TVL จาก DeFiLlama

OP เปิดราคาซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ราคา 0.5439 ดอลลาร์ แตะระดับสูงสุดประจำเดือนที่ราคา 1.91 ดอลลาร์ ทดสอบระดับต่ำสุดประจำเดือนที่ราคา 0.4147 ดอลลาร์ และปิดเดือนที่ราคา 1.59 ดอลลาร์

โดยรวมแล้ว นี่เท่ากับการเพิ่มขึ้น 90% ระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของ OP ในเดือนกรกฎาคม

Optimism
ที่มา: กราฟ OP/USD จาก TradingView

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน