Bitcoin btc
$ usd

ปริมาณธุรกรรมรายวัน L-2 ของ Optimism แซง Arbitrum

1 min
โดย Martin Young
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ปริมาณธุรกรรมรายวันของ Optimism แซงหน้า Arbitrum นับตั้งแต่มกราคม 2023

ปริมาณธุรกรรม L-2 ของ Optimism เอาชนะผู้เล่นหลัก Arbitrum สำหรับปริมาณธุรกรรมรายวัน อย่างไรก็ตาม Arbitrum ยังคงมีปริมาณ TVL (Total Value Locked) มากที่สุดในเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2023 ทาง Artemis เปิดเผยว่าปริมาณการทำธุรกรรมรายวันของ Optimism แซงหน้า Arbitrum

Optimism and Arbitrum daily transactions. Source: Twitter/@Artemis__xyz

ภาพรวมระบบนิเวศ Layer-2

ข้อมูลอ้างอิงจากแทรกเกอร์ของ Optimism พบว่าทางเครือข่ายมีธุรกรรม 944,668 รายการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ทาง Arbitrum Explorer รายงานว่ามีธุรกรรม 658,103 รายการในวันเดียวกัน ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของทั้งสองแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ทำบน Optimism ได้เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กล่าวคือ จำนวนการทำธุรกรรมต่อวินาที (TPS) เพิ่มขึ้น 78% จากสัปดาห์ที่แล้วเป็น 10.93 อ้างอิงจากการรายงานของ L2beat

มูลค่ารวมของ Optimism (TVL) อยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนที่ผ่านมา สทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด 27.3% ของระบบนิเวศ Layer 2 โดยรวม

ผู้นำตลาด Layer-2 ในปัจจุบันคือ Arbitrum One ซึ่งมี TVL อยู่ที่ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่า 57.8% อย่างไรก็ตาม TVL ของ Arbitrum ได้ลดลงเล็กน้อยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน