Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ภาพรวมตลาดคริปโตเดือนเมษายน 2566 โดย ก.ล.ต.

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • ก.ล.ต. เผยแพร่รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำเดือนเมษายน 2566

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เผยแพร่รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำเดือนเมษายน 2566

จากการประเมินของ ก.ล.ต. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566ข้อมูลจาก CoinMarketCap ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เปิดเผยว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตาม Market Capital ประมาณ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน 2566 มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ยังใช้งานอยู่ 1.55 แสนบัญชี โดยลดลง 11.43% จากเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่ใช้งาน 1.75 แสนบัญชี ส่วนใหญ่เป็นบัญชีของบุคคลธรรมดา

ที่มา: รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมษายน 2566 โดย ก.ล.ต.

นอกจากนี้ จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ของแต่ละแพลตฟอร์ม พบว่าสินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคือ Tether, Bitcoin, Ethereum, Zilliqa และ Alpha Finance DAO โดย Alpha Finance ติดอันดับเป็นครั้งแรก ที่ราคาสูงสุด 4.67 บาทบนแพลตฟอร์ม Upbit

ที่มา: รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมษายน 2566 โดย ก.ล.ต.

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน