Bitcoin btc
$ usd

Post-merge รายละเอียดที่ Staker ต้องทราบ

1 min
3 สิงหาคม 2022, 11:20 GMT+0700
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol
3 สิงหาคม 2022, 11:20 GMT+0700
สรุปย่อ
  • การปล่อยเหรียญ (Issurance)
  • Post-merge และ การ Burn อุปทาน

Post-merge ผู้ Stake เหรียญต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับ Consensus Layer ที่เงือนไขต่างๆ ส่งผลต่อผู้ใช้งานโดยตรง

The Merge นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาวคริปโตต่างรอคอย เพราะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Ethereum โปรเจค market cap อันดับที่ 2 หลังการประกาศวันจะมีการอัพเกรดในเดือน กันยายน ที่จะถึงนี้ ทำให้ตลาดคริปโตคึกคักขึ้นเป็นอย่างมาก การเตรียมตัวควรศึกษารายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงไป

การปล่อยเหรียญ (Issurance)

  • Execution Layer

หลังการอัพเกรด การจ่าย ETH บน Execution layer จะไม่มีอีกต่อไป เพราะระบบ Proof of work จะถูกยกเลิก และ กิจกรรมบน Execution layer ทั้งหมดจะถูกใส่เข้าไปใน Beacon Block ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดย ระบบ Proof of Stake แทน

  • Consensus Layer

Consensus Layer จะถูกดำเนินไปตามปกติ เหมือนก่อน the Merge ผู้ตรวจสอบธุรกรรมและเปิดบล็อกจะได้รับรางวัลส่วนหนึ่ง ซึ่งจะถูกส่งเข้ากระเป๋าโดยตรงบน Consensus Layer แต่กระเป๋า Ethereum สำหรับ validator นี้ “เป็นคนละกระเป๋า” กับที่ใช้งานปกติบน Mainnet

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบธุรกรรมยังไม่สามารถ ถอน หรือ โอนเหรียญ ออกมาได้จนกว่า Shanghai upgrade จะเสร็จสิ้น นั่นหมายความว่า แม้เหรียญ ETH จะถูกมิ้นท์เพิ่มในปัจจุบัน แต่มันจะถูกล็อคไว้จนกว่าการอัพเกรดสะเสร็จสิ้น

  • การถอน ETH จาก Consensus layer

เมื่อการอัพเกรดเสร็จ การถอนจะเปิด และผู้ที่ staker ไว้ควรจะนำ “ETH ส่วนที่เกิน” ที่ได้รับมาเพิ่มเติมจาก 32ETH ออก เพราะการ Stake จะนับแค่เพียง 32ETH เท่านั้น

แน่นอนว่าหาก staker ตัดสินใจถอนเหรียญออกทั้งหมดพร้อมๆ กันย่อมทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบ ดังนั้นทางโปรโตคอลจึงอนุญาตให้มีการถอน validator ได้เพียง ครั้งละ 6 เจ้า ต่อ 1 epoch (ราว 6.4 นาที ในปัจจุบัน)

ระยะเวลาและจำนวนผู้ถอนที่อนุญาต อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน ETH ที่ Stake ไว้อยู่ในระบบ ซึ่งอาจจะลดจำนวนจาก 6 เป็น 4 ก็ได้ หากมีจำนวนคนถอนในคราวเดียวมากเกินไป

Post-merge และ การ Burn อุปทาน

ตรงข้ามกับการปล่อยเหรียญที่กล่าวไปข้างต้น คือ การเผาเหรียญ ทุกๆ การทำธุรกรรมบน Ethereum ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะต้องถูกจ่าย (base fee) ซึ่งมันแปรผันตามความแออัดของเชน ณ เวลานั้น ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะถูก burn ทิ้งออกจากระบบ

โปรโตคอลนี้ ถูกอัพเดทด้วย London Upgrade เมื่อ สิงหาคม 2021 และจะยังคงอยู่หลัง the Merge ส่วนอุปทานอีกส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายการถูกเผา คือ ค่าปรับของ validator ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การ offline หรือ แหกกฎข้อบังคับที่เป็นอันตรายต่อระบบ ค่าปรับนี้จะถูกตัดจาก กระเป๋า Ethereum บน consensus layer และเหรียญที่ถูกปรับจะถูกนำไปเผาทิ้งทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน