Bitcoin btc
$ usd

ไฟเขียวยกเว้น ภาษีเงินได้จากการลงทุน ICO ในประเทศไทย

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • การละเว้น ภาษีเงินได้จากการลงทุน ICO
  • หน่วยงานรัฐสนับสนุน ICO

ตามคำแถลงของ คณะรัฐมนตรีของประเทศไทย (ครม.) ของนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภาษีเงินได้จากการลงทุน ICO จะได้รับการยกเว้นสำหรับนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมการลงทุน

Initial Coin Offering (ICO) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการระดมทุนแบบ ICO นั้น คล้ายคลึงกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่เรียกว่า IPO แต่จะเป็นการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลแทน การอนุมัติครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีทางเลือกใหม่นี้ ในการลดต้นทุน

การละเว้น ภาษีเงินได้จากการลงทุน ICO

ส่วนที่ครอบคลุมในการละเว้น ได้แก่ ภาษีในตลาดแรก หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการออกใหม่และนําไปขายในตลาดเป็นครั้งแรก โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

อีกส่วนหนึ่ง คือ ตลาดรอง ไม่ว่าจะอยู่ในกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายนอกกระดาน (over-the-counter) การอนุมัติครั้งนี้จึงสร้างความชัดเจนและผลในเชิงบวกต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงานรัฐสนับสนุน ICO

นาย อาคม กล่าวว่า “การยกเว้นภาษีหลักทรัพย์โทเคนครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสนับสนุน และกระตุ้น ทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาด และอยู่นอกตลาด ก็สามารถจะออกหลักทรัพย์โทเคนได้ และเป็นประโยชน์ต่อเรื่องการลงทุน และเรื่องของการทำธุรกิจก็จะได้ผลตอบแทนให้กับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนส่วนนี้มากขึ้น”

ทั้งนี้การยกเว้นภาษี อาจทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้สูงถึง 35,000 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งอิงจากรายได้ประมาณ 128,000 ล้านบาทจากการเสนอขายโทเค็นการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว นั่นหมายว่าความว่าทางหน่วยงานเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้และคาดว่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

สำหรับนักลงทุนทั่วไป ทาง ครม. อนุมัติการละเว้นเพียงส่วนหลักทรัพย์โทเค็นเพื่อการลงทุนเท่านั้น โดยยังไม่ได้พิจารณากรณี Utility Token ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น คูปองสำหรับการโปรโมชั่นของห้องและร้านค้า

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน