Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขาย Digital Bond 6,700 ล้านบาท

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • ก.ล.ต. รายงานเรื่องการจัดจำหน่าย Digital Bond

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ DIF : Web Portal ภายใต้โครงการ Sandbox

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ก.ล.ต. รายงานว่าตนได้เปิดทดสอบการใช้งานระบบ DIF : Web Portal ภายใต้โครงการ Sandbox ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ที่รองรับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ดิจิทัล (Digital Bond)

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 นั้น มีผู้ออกหลักทรัพย์ที่แสดงความประสงค์จะเสนอขาย Digital Bond ผ่านระบบดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก 4 ราย ในมูลค่าวงเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 6,700 ล้านบาท

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทเหล่านี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด 

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน