ดูเพิ่มเติม

กรมสรรพากรเผย ไทยเตรียมเก็บ ‘ภาษีเงินได้จากต่างประเทศ’

1 min
อัพเดทโดย Tanutcha Roongroj

สรุปย่อ

  • รัฐบาลไทยวางแผนที่จะเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศจากนักลงทุนคริปโต

นับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมาสู่ยุคของนายเศรษฐา ทวีสิน กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2023 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่ากรมสรรพากรแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเก็บภาษีผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศ โดยจะเรียกเก็บต่อผู้ที่พำนักในประเทศไทยถึง 180 วัน และมีรายได้จากการทำงานหรือการลงทุนในต่างประเทศ อ้างอิงจากมาตราที่ 48 แห่งประมวลรัษฎากร

นโยบายใหม่ บังคับใช้ 1 ม.ค. 2567

อ้างอิงจากการแถลงข่าวของกรมสรรพากร ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางกรมฯ เน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยให้ชัดเจน ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้จัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น

ผลกระทบจากการลงนามพหุภาคี

อ้างอิงจากแถลงข่าวฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes และได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (MAC) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (MCAA CRS)

การลงนามดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีและยกระดับความโปร่งใส ทั้งนี้ กรมสรรพกรจะหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีในลำดับถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน