ดูเพิ่มเติม

UAE ประกาศเขตปลอดภาษีอากรแห่งแรกของโลกสําหรับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือน

1 min
โดย Shubham Pandey
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Ras Al Khaimah ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เตรียมเปิดตัวเขตปลอดอากรสําหรับบริษัทซึ่งให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือน เนื่องจากเขตการปกครองดังกล่าวมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งดึงดูดผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโตจากทั่วโลก
  • เขตการค้าเสรีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการมีความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตนถือครอง 100% ทั้งยังมีระเบียบการจัดเก็บภาษีพิเศษและกรอบการกํากับดูแลชัดเจน
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้วางตําแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางการสำหรับคริปโตเคอเรนซี ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
  • Promo

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates – UAE) วางแผนกลยุทธ์เพื่อเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดโดย Ras Al Khaimah นำไปสู่การสร้างเขตปลอดอากรที่เป็นมิตรกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะสําหรับบริษัทระดับโลก

Ras Al Khaimah หนึ่งในรัฐจากเจ็ดรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ประกาศเขตปลอดอากรแห่งใหม่ ซึ่งอุทิศให้กับบริษัทซึ่งให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและเสมือน โครงการริเริ่มนี้ถือเป็นเขตปลอดอากรแห่งแรกของโลกสําหรับบริษัทซึ่งให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือน อ้างอิงตามประกาศของ Blockchain Life 2023 

เขตการค้าเสรี (FTZs) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กำหนดเขตพื้นที่พิเศษ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถทำธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจํากัด ทั้งยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกิจการได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่มีการคิดภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งไม่มีภาษีศุลกากร นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัวสําหรับการตั้งค่าธุรกิจ รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตและการลงทะเบียนที่ง่ายขึ้น

เขตปลอดอากรเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) ซึ่งถูกนิยามว่า “เขตปลอดอากรที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และเปิดให้ใช้งานนวัตกรรม สําหรับกิจกรรมทางการเงินที่ไม่มีการควบคุมในอุตสาหกรรมสำหรับสินทรัพย์เสมือน”

ประธาน RAK ICC และประธาน RAK Digital Assets Oasis สนับสนุนกลุ่มธุรกิจคริปโตเคอเรนซีที่กําลังเติบโต โดยเน้นย้ำถึงความจําเป็นในการกำหนดเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว

โครงการริเริ่มดังกล่าวสนับสนุนการใช้งานคริปโตเคอเรนซีในวงกว้างและมีส่วนร่วมในความเป็นผู้นําของภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางคริปโตเคอเรนซีซึ่งเปี่ยมศักยภาพ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชูโรงเรื่องจุดแข็งของคริปโตเคอเรนซี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้วางตําแหน่งตนเองเป็นศูนย์กลางคริปโตเคอเรนซีซึ่งมีความก้าวหน้าในเชิงกฎหมาย โดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยต่อการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีให้ง่ายดายยิ่งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความก้าวหน้าอย่างมากในการเป็นผู้นําระดับโลกในด้านคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน 

หนึ่งในโครงการริเริ่มที่โดดเด่นที่สุดคือการจัดตั้งศูนย์คริปโต Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) แพลตฟอร์มคริปโตสำหรับว้อขายเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขาย ทั้งนี้ DMCC Crypto Centre เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบนิเวศที่ดีสําหรับบริษัทคริปโตเคอเรนซีในการดําเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโต “กฎระเบียบของสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ได้ถูกนํามาใช้ในปี 2017 โดยกฎระเบียบเหล่านี้กําหนด กรอบควบคุมการออกใบอนุญาตและควบคุมแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลสินทรัพย์และผู้ให้บริการอื่น ๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ รัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้เปิดตัวโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงการสร้าง Dubai Blockchain Strategy 2020  โดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ดูไบเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนภายในปี 2020

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน