Bitcoin btc
$ usd

MAS-regulated Stablecoin ในสิงคโปร์คืออะไร?

3 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • MAS-regulated Stablecoin คืออะไร
  • สถานะปัจจุบันของสิงคโปร์ในอุตสาหกรรม

MAS-regulated Stablecoin คือเหรียญที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดยธนาคารกลางของสิงคโปร์โดยจะมีการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับนักลงทุน

หลังจากการล่มสลายของเหรียญอย่าง UST ของ Luna ในปีที่แล้ว ทางการของแต่ละประเทศจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดกฎระเบียบและบรรทัดฐานระดับโลกสำหรับภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตามยังมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อออกมาตรการป้องกันเหล่านี้

ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางของสิงคโปร์ใช้แนวทางเชิงรุกโดยกำหนดกรอบโครงสร้างและสรุปข้อกำหนดเบื้องต้นต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความโปร่งใสมาสู่ผู้ออก Stablecoin และการดำเนินงานของพวกเขาเป็นประเทศแรกๆ

MAS-regulated Stablecoin คืออะไร

Monetary Authority of Singapore (MAS) ประกาศคุณสมบัติของกรอบการกำกับดูแลใหม่เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของมูลค่าในระดับสูงสำหรับ Stablecoins ที่ควบคุมในประเทศ

กรอบการกำกับดูแลใหม่นี้ผ่านการปรึกษาหารือสาธารณะไปในเดือนตุลาคม 2022 และจะเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล single-currency stablecoins (SCS) ที่ตรึงกับดอลลาร์สิงคโปร์และสกุลเงิน G10 อื่นๆ ที่ออกในสิงคโปร์

คุณสมบัติที่ต้องผ่านการพิจารณามีดังนี้

  • Value Stability (เสถียรภาพของมูลค่า)

สินทรัพย์สำรองของ SCS จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การประเมินมูลค่า การเก็บรักษา และการตรวจสอบ มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาเสถียรภาพของมูลค่า

  • Capital (เงินทุน)

เพื่อลดความเสี่ยงของการล้มละลายและอำนวยความสะดวกในการปิดกิจการอย่างคล่องตัวหากจำเป็น ผู้ออก Stablecoin จะต้องรักษาทุนพื้นฐานขั้นต่ำและรักษาสินทรัพย์สภาพคล่อง

  • Redemption at Par (การไถ่ถอนราคาพาร์)

ผู้ออกจะต้องคืนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ของ SCS ให้กับผู้ถือภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันที่ขอไถ่ถอน

  • Disclosure (การเปิดเผยข้อมูล)

ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการรักษาเสถียรภาพมูลค่าของ SCS สิทธิของผู้ถือ SCS ตลอดจนผลการตรวจสอบที่ดำเนินการกับสินทรัพย์สำรอง

สถานะปัจจุบันของสิงคโปร์ในอุตสาหกรรม

สิงคโปร์กำลังสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลอย่างช้าๆ ปัจุบันหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคกำลังพยายามดึงดูดบริษัทต่างชาติอย่างจริงจังท่ามกลางความว้าวุ้นเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา

แพลตฟอร์ม crypto หลายแห่ง เช่น Blockchain.com, Crypto.com, Gemini, Circle, Paxos และ Ripple ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งเป็นเพราะความรวดเร็วในการออกกฎระเบียบและเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ ดังนั้นสิงคโปร์จึงกลายเป็นหนึ่งในปลายทางของบริษัทคริปโตที่ต้องการจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานและขยายตลาดนั่นเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน