Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

Paymaster Smart Contract ของ Visa บน Ethereum คืออะไร?

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • การแปลง ERC-20 เพื่อจ่ายค่า Gas โดยอัตโนมัติ
  • Paymaster Smart Contract อนุญาตให้ผู้อื่นจ่ายค่า gas แทนคุณได้

Visa เริ่มทดสอบ Paymaster Smart Contract บน Ethereum Testnet ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ ERC-20 สกุลใดก็ได้ในการจ่ายค่าธรรมเนียม และอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในบางกรณี

Smart Contract ที่นำมาทดสอบบน Goerli Testnet ของ Ethereum ตอนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมผ่านสิ่งที่เรียกว่า Account Abstraction หรือ การอนุญาตให้บัญชีอื่นใด สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมแทนอีกบัญชีหนึ่งได้ มันจะทำให้บริษัทหรือแพลตฟอร์มต่างๆ สามารถเสนอตัวเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทนลูกค้าที่ใช้งานแพลตฟอร์มได้นั่นเอง โดยตัวโค้ดทั้งหมด จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

การแปลง ERC-20 เพื่อจ่ายค่า Gas โดยอัตโนมัติ

ส่วนที่หนึ่งของสัญญาอัจฉริยะตัวใหม่นี้ คือ ข้อเสนอเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการบัญชีบน Ethereum โดยแยกการควบคุมบัญชีออกจากคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถบัญชีสามารถควบคุมได้ด้วยสัญญาอัจฉริยะ กลไกนี้เปิดใช้งานโดย ERC-4337 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม

การใช้งาน ERC-4337 ทำให้สัญญาสามารถรวบรวมโทเค็น ERC-20 ต่างๆ ซึ่งรวมถึง Stablecoin และ CBDC จากผู้ใช้และแปลงมันเป็น ETH ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในนามของผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องสำรอง ETH ไว้เพื่อการจ่ายธุรกรรมโดยเฉพาะ

Paymaster Smart Contract อนุญาตให้ผู้อื่นจ่ายค่า gas แทนคุณได้

ส่วนที่สองของสัญญาอัจฉริยะ คือ การอนุญาตให้บุคคลที่ 3 จ่ายค่าธรรมเนียมแทน เหมือนกับเวลาที่คุณทำธุรกรรมผ่านเว็บทูเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฟินเทค เป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมแทนคุณ

ในแง่หนึ่ง เมื่อผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสำรองสินทรัพย์ไว้สำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ สัญญาอัจฉริยะนี้จึงช่วยเสริมความยืดหยุ่นและสภาพคล่องให้แก่ผู้ใช้งานได้ด้วย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการที่อาจดึงดูด adoption ให้เติบโตขึ้นได้ นวัตกรรมใหม่นี้เกิดขึ้นไม่นานนักหลังจากทางบริษัทประกาศมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมบล็อกเชนได้ไม่นาน

ตอนนี้ ทางทีมทดสอบโค้ดส่วนนี้อยู่และในเชิงเทคนิคตัวโค้ดนี้ถูกสร้างบนโค้ดเริ่มต้นจาก Ethereum Foundation และ ERC-4337 จึงมีโอกาสที่จะสำเร็จและปลอดภัยสูง

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน