ดูเพิ่มเติม

ราคา XRP เพิ่มขึ้น 11% คาด Ripple Labs ชนะคดี ก.ล.ต. สหรัฐฯ

3 mins
โดย David Thomas
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ราคา XRP เพิ่มขึ้น 11% ในเวลา 8.00 น. (ตามเวลา ET) เนื่องจากมีรายงาน Monica Long ประธาน Ripple Labs แถลงว่าเธอมั่นใจว่าทางบริษัท Ripple จะชนะคดีต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในประเด็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • Monica Long กล่าวว่าข้อเท็จจริงและกฎหมายมีส่วนสนับสนุนให้ Ripple ประสบความสำเร็จในกรณีนี้
  • Monica Long เห็นชอบกับข้อแนะนำที่ออกโดยสหภาพยุโรปมากกว่ากฎระเบียบของ ก.ล.ต.
  • Promo

ราคาของ XRP เพิ่มขึ้นเป็น 0.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลา 8.00 น. (Eastern Time) เนื่องจากประธานของบริษัท Ripple Labs คาดว่าบริษัทของตนจะชนะคดีต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

Monica Long คาดว่า Ripple จะชนะคดีฟ้องร้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในปี 2023 เนื่องจากกฎหมายและข้อเท็จจริงมีส่วนสนับสนุนชัยชนะของ Ripple

Ripple ได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบว่าด้วยการซื้อกิจการ Voyager 

การเปลี่ยนแปลงของราคาในเชิงบวกยังเกิดขึ้นสืบเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่ Ripple ออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติให้โอนถ่ายทรัพย์สินของ Voyager Digital ให้กับ Binance ตามคำพิพากษาของศาล

XRP/USD Daily Price Chart | Source: BeInCrypto

ก.ล.ต. คัดค้านการขายกิจการ โดยให้เหตุผลว่า Voyager ต้องพิสูจน์ว่าการขาย VGX ไม่ได้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ผู้พิพากษา Michael Wiles ยกคําคัดค้านของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ โดยชี้ให้เห็นว่าทางผู้กำกับดูแลไม่ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่ Voyager  “ควรจะพิสูจน์”

จากนั้น ก.ล.ต. ฟ้อง Ripple และผู้บริหาร Chris Larsen และ Brad Garlinghouse ในเดือนธันวาคม 2020 สําหรับการระดมทุนโดยใช้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

Ripple Labs และสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ขอคําตัดสินโดยสรุปจากผู้พิพากษา Analisa Torres

 ข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูล MiCA

Monica Long กล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตนิยมกฎระเบียบในการดำเนินกิจการที่ชัดเจน เช่น แนวทาว Markets-in-Crypto-Assets ของยุโรป (MCMA) มากกว่าแนวทางการบังคับใช้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.

เธอกล่าวว่ากฎหมายของยุโรปซึ่งมีกําหนดให้มีการหารือกันในช่วงกลางเดือนเมษายน 2023 ทําให้ TradFi และ บริษัทคริปโตสามารถดําเนินงานตามข้อกําหนดได้  

ก่อนที่จะมีการออก MiCA ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปกําหนดนิยามของหลักทรัพย์โดยใช้คำนิยามที่กำนหดโดย Markets in Financial Instruments Directive (MiFD II) ภายใต้คําสั่งดังกล่าว ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปสามารถใช้ดุลยพินิจว่าสินทรัพย์ คริปโตใดบ้างที่ถูกจัดประเภทเป็น “หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้” ซึ่งนําไปสู่การที่สินทรัพย์คริปโตบางส่วนถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ในบางประเทศ และไม่ใช่ในอีกประเทศ

กฎหมายซึ่งออกโดย MiCA ชุดใหม่นี้ไม่เข้าไปแทรกแซงการนิยามสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น โทเค็นหลักทรัพย์ที่ควบคุมโดย MiFD หรือโทเค็น NFT เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มีการกําหนดให้ผู้ให้บริการโทเค็นใหม่ผ่านการเสนอขาย Initial Coin Offering หรือสินทรัพย์ที่แพลตฟอร์มจัดจำหน่าย เพื่อเผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ซึ่งมีข้อมูลอย่างละเอียด ดังที่แจ้งให้นักลงทุนทราบถึงลักษณะของโทเค็นชนิดใหม่

ทั้งนี้ MiCA กําหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับเอกสารไวท์เปเปอร์เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์คริปโตและผลกระทบของกลไกฉันทามติ (Consensus Micheniams) ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ออกโทเค็นเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎการโฆษณาและภาระผูกพันที่จะต้องดําเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้ออกโทเค็นที่ใช้ Stablecoin มาช่วยค้ำยันราคาสินทรัพย์จะต้องเผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์เพื่อขออนุมัติจาก National Competent Authority

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน