Bitcoin btc
$ usd

การคาดการณ์ราคา Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสองโทเค็นในช่วงขาขึ้น

1 min
8 พฤศจิกายน 2022, 17:36 GMT+0700
แปลแล้ว Azmi Boonmalert
8 พฤศจิกายน 2022, 17:36 GMT+0700
สรุปย่อ
  • ราคา DOGE ตีตัวออกจากเส้นราคาแนวต้านที่เกิดขึ้นติดต่อกันมา 539 วัน
  • ราคาซื้อขาย DOGE อยู่ที่ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐในบริเวณพื้นที่แนวต้าน
  • ราคาของ SHIB แตกตัวออกจากช่องคู่ขนานขาลง

ราคา Dogecoin (DOGE) ทะลุเส้นแนวต้านราคาที่เกิดขึ้นติดต่อกันมา 539 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานราคาระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ ราคา Shiba Inu (SHIB) แยกตัวออกจากรูปแบบการแก้ไขตนเอง (Corrective Pattern) และอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ขาขึ้นในระยะยาว

ราคา DOGE ทะลุออกจากเส้นแนวต้าน 539 วัน

ราคา DOGE ลดลงภายใต้เส้นแนวต้านขาลงนับตั้งแต่แตะราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 0.738 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2021 การเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงนําไปสู่ราคาขั้นต่ำที่ 0.049 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 2022

หลังจากนั้นราคา Dogecoin ได้สร้างเส้นราคาเส้นใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมและมีความยาวในรูปแบบของแพตเทิร์นคู่ แพตเทิร์นดังกล่าวผสานเข้ากับเส้นที่แตกตัวออกไปอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาจากค่า RSI รายสัปดาห์ (เส้นสีเขียว)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ราคา DOGE หลุดออกจากเส้นแนวต้านขาลง ในช่วงเวลาของการฝ่าวงล้อม เส้นราคาดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา 539 วัน การฝ่าวงล้อมจากโครงสร้างราคาระยะยาวดังกล่าวบ่งบอกว่าทิศทางของเส้นราคาจะขาลงเป็นขาขึ้นได้เกิดขึ้นแล้ว

ราคา Dogecoin แตะระดับสูงสุดที่ 0.158 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะถูกต้านโดยบริเวณเส้นแนวต้านที่ราคา 0.150 ดอลลาร์สหรัฐ (ไอคอนสีแดง)

การให้ความชอบธรรมเพิ่มเติมแก่การฝ่าวงล้อมราคาของ RSI ได้แยกตัวออกจากเส้นที่แยกออกซึ่งแสดงให้เห็นช่วงขาลงของโทเค็น (เส้นแนวโน้ม)

ด้วยเหตุนี้ การคาดการณ์ราคา DOGE ในกรอบเวลารายสัปดาห์จึงแสดงให้เห็นการเพิ่มของราคา โดยราคารายสัปดาห์คงที่ที่เหนือระดับเส้นราคา $0.15 เพื่อเร่งอัตราการเติบโต

DOGE/USDT Chart By TradingView

กราฟระยะสั้นที่เกิดขึ้นภายในหกชั่วโมงสนับสนุนความเป็นไปได้ของการผันแปรของแนวโน้มราคา เหตุผลหลักสําหรับปรากฏการณ์นี้คือแพทเทิร์นตัวบนคู่สองอัน (ไอคอนสีแดง) และความแตกต่างขาลงใน RSI (เส้นสีเขียว)

พื้นที่แนวรับของราคาที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ที่ 0.119 ดอลลาร์สหรัฐ และ 0.106 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสร้างขึ้นโดยระดับแนวรับการผันตัวกลับของราคาที่เกิดขึ้นโดย Fib 0.382 และ 0.5 ตามลําดับ

DOGE/USDT Chart By TradingView

ราคาของ Shiba Inu จะผันแปรสอดคล้องกับ DOGE หรือไม่

ราคา SHIB หลุดออกจากเส้นลิ่มราคาขาลงเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และแตะระดับสูงสุดที่ 0.000015 ดอลลาร์สหรัฐในอีกสี่วันต่อมา การฝ่าวงล้อมจากเส้นลิ่มราคาถูกผสานเข้ากับการฝ่าวงล้อมของ RSI และการเคลื่อนไหวของเส้นราคาในระดับที่สูงกว่า 50 ซึ่งเพิ่มความแม่นยํา   

อย่างไรก็ตาม ราคา SHIB ถูกปัดตกโดยระดับเส้นแนวต้านการย้อนกลับของ Fib 0.618 (ไอคอนสีแดง) และลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้ราคาของ Shiba Inu ลดลงเช่นกันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำไปสู่การเกิดเส้นราคาที่เหมือนแท่งเทียนละลาย

ปัจจุบัน ราคาของ Shiba Inu พยายามรักษาระดับไว้ที่ 0.000012 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นตัวค้ำยันพื้นราคา ช่วงราคาดังกล่าวทําหน้าที่เป็นฝ่ายต่อต้านก่อนที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมจากช่วงราคาหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง

หากเส้นราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป จะมีเส้นแนวต้านเล็กน้อยที่ 0.000021 ดอลลาร์สหรัฐ และเส้นแนวต้านหลักที่ 0.000027 ดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวขาขึ้นไปที่เส้นแนวต้านหลัก 0.000027 ดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น 130% ซึ่งตรงกับของค่า DOGE เมื่อวัดจากจุดต่ำสุดของราคา ณ เดือนตุลาคม โดยมันจะแซงหน้าราคาของ DOGE อย่างมาก

ในทางกลับกัน การสรุปราคารายวันต่ำพบว่าราคาที่สิ้นสุดยังต่ำกว่าบริเวณเส้นราคาแนวรับที่ 0.000012 ดอลลาร์สหรัฐทําให้ราคาของ SHIB ที่คาดการณ์เอาไว้กลายเป็นโมฆะ

SHIB/USDT Chart By TradingView

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน