ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการกฎหมายของอังกฤษและเวลส์เสนอให้ยอมรับว่า Cryptocurrency เป็นทรัพย์สินรูปแบบใหม่

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • คณะกรรมาธิการกฎหมาย (Law Commission) เผยแพร่รายละเอียดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายสําหรับสินทรัพย์คริปโต
  • ทางหน่วยงานแนะนําให้สร้างอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่สําหรับสินทรัพย์ใหม่ ๆ เช่น สินทรัพย์คริปโต ซึ่งอาจช่วยปกป้องนักลงทุนได้
  • สหราชอาณาจักรได้เพิ่มการมุ่งเน้นด้านกฎระเบียบโดยมีการร่างกฎหมายควบคุม Stablecoin เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  • Special $LOCG Staking Program Earn Up to 188% AP
  • Promo

คณะกรรมาธิการกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ (Law Commission of England and Wales) ได้จัดทําเอกสารให้คําปรึกษาที่เสนอการสร้างทรัพย์สินสำหรับบการมอบสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธ์ทางกฎหมายรูปแบบใหม่ไปยัง Cryptocurrency และอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เชื่อว่าสิ่งมาตรการดังกล่าวจะปกป้องนักลงทุน

คณะกรรมาธิการกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ตีพิมพ์เอกสารการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับตลาดคริปโต โดยพูดถึงแง่มุมต่าง ๆ ของสินทรัพย์ประเภทนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะเป็นวัตถุที่มีต้อง “สิทธิในทรัพย์สิน” ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายฯ จะเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2022

ในขั้นต้น เอกสารดังกล่าวจะพิจารณาหลักกฎหมายเอกชนและกฎหมายทรัพย์สินส่วนตัวสําหรับเงินดิจิทัลและ NFT โดยกล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง “สามารถสร้างอินเทอร์เน็ตแห่งทรัพย์สินได้”

สิทธิ์ในทรัพย์สินคริปโต

การมอบสิทธิในทรัพย์สินให้กับสินทรัพย์ประเภทนี้ช่วยกําหนดลักษณะที่เหมาะสมของความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ทันสมัยและซับซ้อนจํานวนมากซึ่งล้วนมีบทบาทในคดีล้มละลาย และในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “การส่งต่อกรรมสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิต การให้สิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการล้มละลายส่วนบุคคลและการติดตามในกรณีที่มีการฉ้อโกงการโจรกรรมหรือการละเมิดความไว้วางใจ”

คณะกรรมาธิการกฎหมายเชื่อว่าสิทธิทางกฎหมายเหล่านี้จะช่วยปกป้องนักลงทุน ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในหลายประเทศ วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือการทําให้นักลงทุนร้องเรียนความสูญเสียได้ง่ายขึ้นในกรณีที่มีการโจรกรรมหรือการฉ้อโกง

คณะกรรมาธิการฯ กําลังแนะนําให้สร้างหมวดหมู่ใหม่สําหรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น สินทรัพย์ที่ใช้บล็อคเชน โดยเนื้อหาในร่างกฎหมายกล่าวว่าปัจจัยนี้ทําให้มีที่ว่างสําหรับ “สิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้”

สหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ เร่งออกกฎระเบียบควบคุม Cryptocurrency

สหราชอาณาจักรได้เร่งการกํากับดูแลตลาดคริปโต โดยมีการพัฒนามากมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้เสนอร่างกฎหมายสําหรับการควบคุม Stablecoin แม้ว่าจะต้องผ่านการลงคะแนนเสียงโดยสภาขุนนางและสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม

เจ้าหน้าที่ยังได้ปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)ได้ยึด NFT ในคดีฉ้อโกงมูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการจับกุมครั้งแรกสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้ องค์กรเฝ้าระวังด้านการตลาดแห่งชาติได้สั่งห้ามการเผยแพร่โฆษณาของ Crypto.com เนื่องจากให้ข้อมูลเท็จ

ประเทศในกลุ่ม G20 ยังรู้สึกว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนในการควบคุม Stablecoin และได้ประสานงานการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ปี 2022 ถือเป็นปีสําคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบซึ่งส่วนใหญ่พบว่าส่งผลดีต่อตลาดคริปโตโดยรวม

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน