Bitcoin btc
$ usd

คาดการณ์ Bitcoin Cycle บนสมมุติฐานของวัฎจักรก่อนๆ

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ (Behavioral pattern)
  • Bitcoin Cycle ปัจจุบัน

อ้างอิงข้อมูลจาก Glassnode พบว่า Bitcoin Cycle อาจมีลักษณะคล้ายเดิม ที่หากพิจารณาพฤติกรรมจาก HODL waves metric ที่แสดงข้อมูลระยะการถือครองของนักลงทุนแต่ละประเภท

กราฟงราคาของ Bitcoin (BTC) ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะมีความผันผวนที่สูงมากและมีแรงกดดันจากการขายที่สูงกว่าแรงซื้อเป็นอย่างมาก จนทำให้นักวิเคราะห์หลายๆ คนเอ่ยว่าวัฏจักรตลาดรอบปัจจุบันอาจจะแตกต่างจากรอบก่อนๆ แต่หากพิจารณาข้อมูลจาก HODL waves แล้ว กลับพบว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างไปจากรอบก่อนหน้ามากนัก

กราฟ HODL Waves เป็นเครื่องมือที่แสดงข้อมูลระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ของนักลงทุนที่แตกต่างกันออกไป และระยะเวลาการถือครองเหล่านี้ มักถูกใช้เป็นตัวแบ่งประเภทของนักลงทุนต่างๆ ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันไป

รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ (Behavioral pattern)

อ้างอิงข้อมูล Bitcoin Realized Cap HODL wave จาก Glassnode พบว่า กลุ่มนักลงทุนระยะสั้น 6-12 เดือน แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างไปจากวัฏจักรก่อนๆ ซึ่งกราฟแสดงให้เห็นว่า พวกเขามักซื้อ BTC ในช่วงที่ราคาทำจุดสูงสุดเสมอ

Peak of 6-12 Holders signify top of bull cycle

มันจึงแสดงให้เห็นลักษณะของการ FOMO ของรายย่อย และหลังจากการทำจุดสูงสุดไม่ได้ราคาก็มักจะปรับตัวลงเป็นตลาดขาลงอยู่เสมอ

โดยทั่วไปแล้ว หากกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นเริ่มเข้าซื้อมากขึ้น มักมันจะหมายความว่ากลุ่มนักลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่ม 1-2 ปีกำลังขายทำกำไรนั่นเอง ซึ่งมันเป็นเช่นนี้ ทั้งกับวัฎจักรราคาปี 2013, 2017, และ 2021 ไม่แตกต่างกัน

Bitcoin Cycle ปัจจุบัน

หากพิจารณาธรรมชาติของ HODL wave แล้ว แน่นอนว่ามันเป็นเครื่องมือแบบ lagging เพราะสิ่งที่มันแสดงผลจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าหลายเดือนแล้ว เช่น การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ถือ 6-12 เดือน ก็จะมีระยะเวลาที่ lag อยู่ราว 6 เดือนเป็นต้น

Light Yellow represents 1-2y holders, their sharp decline confirmed that Bull cycle is happening

ดังนั้นหากตั้งสมมุติฐานไว้ว่าพฤติกรรมของนักลงทุนยังคงเป็นเช่นเดิม วัฎจักรปัจจุบันตอนนี้จึงอาจยังไม่สิ้นสุดเรียบร้อยดีนัก นั่นคือตลาดขาลงอาจจะยังไม่จบนั่นเอง

อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุน เราสามารถประมาณการคร่าวๆ ได้ว่า ตลาดขาลงหลังการทำจุดสูงสุดควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้ หากพฤติกรรมตลาดยังคงเป็นเช่นเดิม จากข้อมูลอาจคาดการณ์ได้ว่าอาจใช้เวลาอีก ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะเห็น confirmation ที่ชุดเจนว่า ตลาดเป็นขาขึ้นแล้วจากการลดลงของการถือครองของกลุ่มนักลงทุนระยะ 1-2 ปี

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน