Bitcoin btc
$ usd

รัฐบาลเยอรมนี ไม่เรียกเก็บภาษีการซื้อขาย Cryptocurrency หลังครอบครอง 1 ปี

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • กระทรวงการคลังของเยอรมนีปลอดภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปหลังจาก 1 ปีของการเป็นเจ้าของ Crypto
  • รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในแถลงการณ์ว่า แนวทางนี้ยังครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ
  • การเรียกเก็บภาษี Crypto ถือเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญอย่างเข้มข้นที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

รัฐบาลเยอรมนี ปลอดภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปหลังจาก 1 ปีของการเป็นเจ้าของ Crypto ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในโปรโตคอลการปักหลักหรือการให้ยืม

รัฐบาลเยอรมนี ไม่มีการเรียกเก็บภาษี Cryptocurrency

กระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางของเยอรมนี (BMF) ได้ออกระเบียบฉบับแรกของประเทศเกี่ยวกับการรักษาภาษีเงินได้ของสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับโทเค็นที่ใช้บล็อคเชนอื่น ๆ

รัฐบาลเยอรมนี ออกกฎระเบียบจำนวน 24 หน้า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้ระบุครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งอธิบายในทางเทคนิคและจำแนกตามกฎหมายภาษีเงินได้ของเยอรมนี

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจที่สุด คือ ภาษีจากการขาย cryptocurrency ที่ได้มา เช่น Bitcoin หรือ Ethereum โดยระบุว่า ปลอดภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปหลังจาก 1 ปีของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัฐสภา Katja Hessel กล่าวในแถลงการณ์ เกี่ยวกับแนวทางใหม่นี้ยังครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในโปรโตคอลการปักหลักหรือการให้ยืม

ประเด็นการเรียกเก็บภาษี  Cryptocurrency

การเรียกเก็บภาษี Crypto ถือเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญอย่างเข้มข้นที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กระทั่งออกกฎหมาย มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของเยอรมนี ระบุว่า หากระยะเวลาระหว่างการได้มาและการขายสินทรัพย์มากกว่า 1 ปี กำไรทั้งหมดจะเป็นภาษี หรือปลอดภาษี

ก่อนจะมีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ ก่อนหน้านี้ cryptocurrency ที่ใช้ถือครองเป็นสินทรัพย์ หรือเพื่อสร้างผลกำไรอาจต้องถูกมีระยะเวลาครอบครองถึง 10 ปีจึงจะได้รับการยกเว้นภาษี

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

13700.jpg
Fakkrudien Buhas
นักเขียนผู้สนใจศึกษา Crypto และคลุกคลีกับงานด้านข่าวสารมาหลายปี มองว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตในอดีต คือ เครื่องพิสูจน์การเติบโตในอนาคต การอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน