Bitcoin btc
$ usd

อิหร่านเพิ่มบทลงโทษการทำเหมืองคริปโตผิดกฎหมายจากการใช้ไฟฟ้าของรัฐ

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของอิหร่านระบุโทษทั้งจำและปรับสำหรับผู้ทำเหมือง Bitcoin ผิดกฎหมาย
  • เหตุหลักมาจากการสร้างความเสียหายให้เครื่องมือผลิตกระแสไฟฟ้า
  • การทำเหมือง Bitcoin อาจจะบรรเทาปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน
  • สมัคร ฝาก และซื้อขายเพื่อทำยอดได้สูงสุดถึง 130,000 USDC ได้ที่นี่ Trade Now on Bybit!

หน่วยงานทางการด้านการผลิต แจกจ่าย และถ่ายทอดพลังงานประจำประเทศอิหร่าน หรือที่รู้จักในชื่อ Tavanir ประกาศว่ารัฐบาลจะเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับการทำเหมืองคริปโตที่ผิดกฎหมายโดยใช้ฐานผลิตไฟฟ้าที่รัฐเป็นผู้อุดหนุน

“การใช้งานพลังงานไฟฟ้าใด ๆ ที่รัฐอุดหนุน ในครัวเรือน แหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือการพาณิชย์ เพื่อการทำเหมืองคริปโต เหล่านี้ล้วนถือเป็นสิ่งต้องห้าม” Mohammad Khodadadi Bohlouli กล่าว พร้อมเสริมต่อว่า “การทำเหมืองคริปโตที่ผิดกฎหมายส่งผลต่อภาวะขาดงานไฟฟ้าและลดระดับคุณภาพพลังงานที่รัฐผลิต”

ผู้ทำเหมือง Bitcoin จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่กินไฟฟ้าสูงเพื่อทำการค้นหาหรือขุดชุดตัวเลขซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสร้างบล็อกของข้อมูล หลาย ๆ บริษัทเริ่มต้นการทำเหมืองคริปโตในอิหร่านหลังจากรัฐบาลได้อนุมัติการกระทำดังกล่าวในฐานะกิจกรรมทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งในปี 2019 โดยการอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นได้เนื่องจากค่าไฟฟ้าในประเทศมีราคาถูก ในปัจจุบัน แหล่งผลิตพลังงานในอิหร่านเห็นว่าการทำเหมืองคริปโตเป็นโอกาสในการสร้างรายได้

ในเดือนมกราคม 2020 กระทรวงอุตสาหกรรม การทำเหมือง และพาณิชย์ ได้ลงทะเบียนบริษัทกว่าหนึ่งพันแห่ง อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลได้เริ่มต้นใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อการทำเหมืองคริปโตเช่นกัน นำไปสู่ปัญหาใหญ่ต่อภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในขณะนี้ต้อง  รับมือกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงและฝนตกน้อย ทั้งนี้ การใช้งานไฟฟ้าครัวเรือนเพื่อผลิตคริปโตนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าไปถึง 600 เมกะวัตต์

ผู้ทำเหมืองคริปโตต้องจ่ายค่าความเสียหายต่อฐานผลิตไฟฟ้า

นาย Mostafa Rajabi Mashhadi โฆษกประจำกระทรวงพลังงานแห่งอิหร่าน (Tavanir) ซึ่งเป็นผู้แทนของภาคพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ว่าผู้ทำเหมืองคริปโตซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่รัฐอุดหนุนตต้องจ่ายค่าปรับหากพวกเขาถูกจับได้ นอกจากต้องจ่ายค่าปรับแล้ว ยังต้องจ่ายค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย

เขายังระบุว่าการทำเหมืองคริปโตผิดกฎหมายสร้างปัญหาต่อพลังงานไฟฟ้าสำรองเนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ตัวหม้อแปลงและฐานผลิตไฟฟ้าท้องถิ่น การกระทำเช่นนี้ต่อเนื่องทำให้ผลิตพลังงานได้ยากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการไฟดับขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ตามที่บทความบทหนึ่งในนิตยสาร Forbes ประจำเดือนธันวาคม 2021 ได้ระบุไว้ ว่าการแซงก์ชันอิหร่านนานหลายทศวรรษของสหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคสำคัญในการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่เก่าขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้ทำให้อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าเองมีประสิทธิภาพลดลงและเสี่ยงจะเสียหายได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องนำมาเกี่ยวโยงกับเรื่องการทำเหมืองคริปโต

ทั้งนี้ จำเป็นต้องจับตาว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขในหนทางที่ยังประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและประชาชนหรือไม่ และการอนุญาตให้ทำเหมือง Bitcoin จะสร้างประโยชน์ต่อฐานการผลิตไฟฟ้าของประเทศดังที่คาดหรือเปล่า

ความพยายามที่จะใช้พลังงานสะอาดของอิหร่านสะดุดตอปัญหาการผลิตไฟฟ้าทับถม

อิหร่านเองมีความต้องการที่จะมุ่งหน้าใช้พลังงานสะอาดเช่นเดียวกับประเทศอื่น

จากข้อมูลของ International Energy Agency (IEA) พบว่าในปี 2019 อิหร่านผลิตพลังงานถึงร้อยละ 98 จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

ในเดือนตุลาคม 2021 กระทรวงพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า (Ministry of Energy, Renewable Energy and Energy Efficiency Organization – SATBA) พยายามที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลโดยเชิญภาคเอกชนมาช่วยเหลือในการพัฒนาและก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยมีกำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์

ปัญหาของอิหร่านนั้น นอกจากภัยเรื่องการบังคับใช้มาตรการแซงก์ชันแล้ว การแก้ปัญหาไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศและการลงทุนมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ การสร้างฐานการผลิตพลังงานนั้นถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้น เนื่องจากปัญหาที่รุนแรงกว่าคือการส่งพลังงานไฟฟ้าจากพื้นที่ห่างไกลซึ่งพลังงานหมุนเวียนถูกแจกจ่ายไปยังเมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ อิหร่านสามารถเลี่ยงปัญหาด้านการขนส่งและการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามจะหันไปใช้พลังงานสะอาดได้โดยการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อทำเหมืองคริปโตและเปิดใช้งานเครื่องมือดังกล่าวเมื่อฐานผลิตไฟฟ้าแหล่งใหม่ ๆ ผลิตพลังงานส่วนเกินออกมา

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน