Bitcoin btc
$ usd

สรุป “กฎหมายคริปโต 4 ฉบับ” ที่กำลังถูกเสนอต่อ US Congress มีอะไรบ้าง

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • “กฎหมายคริปโต” 4 ฉบับ
  • สรุป กฎหมายคริปโต ทั้ง 4

สภาคองเกรสกำหนดวันลงคะแนนเสียงพิจารณา กฎหมายคริปโต แล้วจำนวน 4 ฉบับ เกี่ยวกับการกำกับดูแล crypto, stablecoins, และเรื่อง Self-custody

คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภา (HFSC) ได้อนุมัติการเสนอกฎหมายเพื่อการพิจารณาในสภาที่เกี่ยวกับการควบคุมเมื่อเดือนที่แล้ว กฎหมาย 4 ฉบับนี้ คืออะไรบ้าง และอนาคตของอุตสาหกรรมจะเดินทางไปในทิศทางใด

“กฎหมายคริปโต” 4 ฉบับ

การกำกับดูแล (FIT 21)

Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT 21) เป็นกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. Republicans ทั้งพรรคและ Democrats อีก 6 คน

FIT 21 ต้องการสร้างความชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง CFTC หรือ SEC ภายในสหรัฐอเมริกา

การชำระเงินด้วย Stablecoin (HR 4766)

Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023 (HR 4766) เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสนอขาย Stablecoin และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ FED ในภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าฝั่ง Democrat จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับร่างฉบับนี้นักทำให้มีสมาชิกฝั่ง Democrat เพียง 3 คนเท่านั้นที่ยกมือให้

การกำกับดูแลเทคโนโลยี Blockchain (HR 1747)

Blockchain Regulatory Certainty Act (HR 1747) เป็นร่างเสนอว่าหากผู้ให้บล็อกเชนไม่มีการรับฝากสินทรัพย์ของลูกค้า ผู้ให้บริการบล็อกเชนนั้นจะไม่นับเป็นผู้ให้บริการธุรกิจการเงิน

ร่างฉบับนี้ช่วยแก้ปัญหาความคลุมเครือในร่าง Intrastructure Bill เมื่อปี 2021 ของ Joe Biden ที่นับกลุ่ม นักขุด nodes และ validators ทั้งหมดเป็น Digital asset broker

การรับฝากสินทรัพย์ (HR 4841)

Keep Your Coins Act of 2023 (HR 4841) กฎหมายเป็นการรับรองว่า ชาวอเมริกันมีสิทธิ์ในการถือครองคริปโตในกระเป๋าของตนเอง และมีสิทธิ์ในการจับจ่ายใช้สอยได้

สรุป กฎหมายคริปโต ทั้ง 4

ดูเหมือนว่าด้านสหรัฐอเมริการกำลังวางรากฐานให้แก่อุตสาหกรรมคริปโตในประเทศ กฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงจุดที่รัฐให้ความสำคัญ ได้แก่ ความชัดเจนในการกำกับดูแล Stablecoin การจัดหมวดหมู่ผู้ให้บริการ Blockchain และ สิทธิ์ในการเป็นเข้าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน