Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

Babel Finance หันไปพึ่ง ‘Recovery Coin’

1 min
โดย Martin Young
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Babel Finance ตั้งความหวังไว้ที่ HOPE Stablecoin
  • จะมีการขายสินทรัพย์ในราคาลดลง 50%
  • Recovery Coin จะมี Ethereum และ Bitcoin ค้ำประกันราคา

Babel Finance บริษัทสินเชื่อคริปโตตั้งเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและให้บริการสินทรัพย์รูปแบบใหม่ เรียกว่า Babel Recovery Coin

Yang Zhou ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการคนเดียวของ Babel ตั้งความหวังไว้กับ Stablecoin รายใหม่ โดยบริษัทให้บริการการถอนเงินในเดือนมิถุนายน 2022 หลังจาก Celsius ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

เหตุการณ์โดยย่อ

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2023 Yang Zhou วางแผนที่จะยื่นเรื่องพักชําระหนี้สำหรับการคุ้มครองต่อศาลสูงของสิงคโปร์ โดยจะเป็นการขอให้เจ้าหนี้ระงับการดําเนินการนานถึงหกเดือน ในขณะเดียวกัน มีการขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกัน

ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ Babel Finance จะชําระหนี้ด้วยรายได้จากโครงการ DeFi รายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Babel Recovery Coins

เอกสารยื่นฟ้องยังมีเนื้อความซึ่งกล่าวหาว่า Wang Li ผู้ร่วมก่อตั้ง Babel Finance เป็นผู้รับผิดชอบต่อการขาดทุน ทั้งนี้ เขาถูกถอดออกจากตําแหน่งผู้บริหารในเดือนธันวาคม 2022 โดยข้อความในเอกสารที่ใช้ยื่นฟ้องระบุว่า “การซื้อขายซึ่งมีความเสี่ยงดูเหมือนจะได้รับคําสั่งจาก Wang แต่เพียงผู้เดียว”

มีรายงานว่าสถาบันสินเชื่อคริปโตทำเงินลงทุนของนักลงทุนกับแพลตฟอร์มสูญหายไป 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากถือเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินได้ว่า BTC, ETH และอื่น ๆ ที่หายไป คิดเป็นมูลค่า 524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 224 ดอลลาร์สหรัฐหายไปเมื่อหลักประกันของคู่สัญญาถูกชําระบัญชี ตามรายงานของ Bloomberg

Babel Finance ตั้งความหวังกับ HOPE

HOPE Stablecoin ใช้ Bitcoin และ Ethereum ตรึงมูลค่าไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน โทเค็นดังกล่าวยังเปิดโอกาสสำหรับการเก็งกําไรสําหรับผู้ที่สนใจลงทุน

อ้างอิงจากเอกสารของทางบริษัทพบว่า Stablecoin จะ ‘เปิดตัวในราคาที่ลดลง 0.50 ดอลลาร์สหรัฐและค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าเมื่อตลาดเงินดิจิทัลฟื้นตัว’

ความต้องการของตลาดจะเป็นตัวกำหนดราคาซื้อขาย HOPE ทั้งนี้ เว็บไซต์ของ Babel Finance ระบุว่า LightDAO จะถือครองเงินสํารองคริปโตไว้ในเชนด้วยเช่นกัน

ปัญหาของสถาบันสินเชื่อคริปโต

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Babel Finance ได้แต่งตั้ง Eleven International ให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนตน โดยบริษัทเริ่มทํางานกับ Babel ในปี 2020 เมื่อเริ่มขยายธุรกิจการให้กู้ยืมและการซื้อขายคริปโตไปทั่วเอเชีย Kirkland และ Ellis และ Carey Olsen เป็นที่ปรึกษากฎหมายในแผนการปรับโครงสร้างองค์กร

ในเดือนพฤษภาคม 2022 Babel Finance ระดมทุนได้ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ นักลงทุนที่ร่วมลงทุนด้วยยังรวมถึง Jeneration Capital และ DragonFly Capital

Babel เป็นหนึ่งในสถาบันสินเชื่อคริปโตหลายรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา Ber Crypto ในปี 2022 Voyager Digital, Celsius Network และ Genesis Global ต่างยื่นฟ้องล้มละลาย โดย Genesis เป็นหนี้ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ Babel

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน