Bitcoin btc
$ usd

BOT เผย CBDC ฉบับนำร่องอาจเริ่มให้บริการในปลายปีนี้

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะเริ่มโครงการนําร่อง CBDC ตั้งแต่ปลายปี 2022 ถึงกลางปี 2023
  • จุดมุ่งหมายคือการทดสอบ CBDC ในการใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโทเค็น
  • นอกจากนี้ ยังต้องการพัฒนากรณีศึกษาซึ่งจะใช้งานเพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับ CBDC รายนี้ โดยการพัฒนา CBDC จะกลายเป็นพันธกิจหลักของ ธปท
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand – BOT) กล่าวว่าจะเริ่มทดสอบ CBDC ใน Retail Capacity ในปลายปีนี้ โดยมีแผนที่จะทดสอบการใช้งาน CBDC สำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการโดยบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นร้านค้าปลีก 10,000 รายและบริษัทสามแห่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่าจะเริ่มทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในปลายปีนี้ โดยได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปว่าการทดสอบครั้งนี้นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงกลางปี 2023 ทั้งทางธนาคารฯ ยัง “ตระหนักถึงความสําคัญของ CBDC ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบใหม่”

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารฯ จึงเห็นว่าจําเป็นต้องขยายขอบเขตของการทดลอง CBDC ไปสู่ระยะนําร่อง “ซึ่งจะมีการทดลองใช้ CBDC กับร้านค้าปลีกจริง ๆ และบริษัทจากภาคเอกชนภายในขอบเขตที่จํากัด” ทั้งนี้ นี่ถือเป็นก้าวสําคัญในแง่ของการใช้งาน ทั้งยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีประเภทนี้

โครงการนำร่องนี้จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์หลักสองประการ ซึ่งธนาคารเรียกว่า “Foundation Track” และ “Innovation Track” โดยแทรคแรกจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่รองรับ CBDC ธุรกรรมต่าง ๆ ที่จะอยู่ภายใต้หมวดนี้คือค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นกับร้านค้าปลีก 10,000 แห่งและบริษัทเอกชนอีกสามแห่ง

Innovation Track มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวรด์ในการเปลี่ยนแปลงหรือตอบรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น “ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่สําหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม” ทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถเข้าร่วมการแฮ็กกาธอนครั้งนี้ได้โดยผู้เข้าร่วมและทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคำปรึกษา

ประเทศไทยกําลังเตรียมตัวพร้อมรับคริปโต

ประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างหวั่นไหวต่อประเด็น Cryptocurrency กล่าวคือ ในเดือนเมษายน 2022 มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่ทำให้ตลาดคริปโตหยุดชะงักในประเทศไทย กฎระเบียบที่รัดกุมมากขึ้นยังทําให้ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยหยุดชะงักการตัดสินใจซื้อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เร่งดําเนินการใช้งาน CBDC ผู้อำนวยการธนาคารฯ กล่าวว่ามีตัวเลือกการชําระเงินทางเลือกเพียงพอ นอกจากนี้ การออกภาษีสําหรับธุรกรรมคริปโตล่าช้าไปถึงปี 2024 เช่นกัน

การทดลอง CBDC กลายเป็นพันธกิจหลัก

นอกจากประเด็นด้านกฎระเบียบแล้ว CBDC ได้กลายเป็นพันธกิจที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแล ขณะนี้เกือบทุกประเทศกำลังดำเนินการเกี่ยวกับ CBDC และหลายประเทศได้เริ่มดําเนินการโครงการนําร่องแล้ว

ขณะนี้ ประเทศต่าง ๆ ตระหนักดีถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีประเภทนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาและต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้สําหรับการทําธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ ประเทศเหล่านี้เห็นด้วยกับการปล่อยให้ Cryptocurrency อยู่ร่วมกับ CBDC 

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน