ดูเพิ่มเติม

Coin Center ฟ้องกระทรวงการคลังและ IRS เหตุกฎหมายรายงานภาษี “ขัดกับรัฐธรรมนูญ”

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • Coin Center จะฟ้องกระทรวงการคลังและ IRS ข้อหาร่างบทแก้ไขกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  • ข้อกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานถูกกล่าวหาว่าละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่สี่
  • กลุ่มวิจัยคริปโตกำลังเรียกร้องให้ชุมชนคริปโตสนับสนุนการฟ้องร้องในครั้งนี้
  • A New Offer from Exclusible: The Exclusible Luxury Penthouses Read now!
  • Promo

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มสนับสนุนบล็อกเชน Coin Center ยื่นหนังสือฟ้องกระทรวงการคลังประเทศสหรัฐอเมริกาและ IRS ในข้อหาร่างบทแก้ไขกฎหมายที่ผิดกฎหมาย ในพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐาน

การฟ้องร้องต่อกระทรวงการคลังกล่าวหาว่า ข้อบังคับให้รายงานภาษีในร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐาน “ขัดกับรัฐธรรมนูญ” และขัดต่อบทแก้ไขในมาตรา 6050I ในพระราชบัญญัติภาษี

ตามข้อกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม พลเมืองสหรัฐอเมริกาจะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าอย่างต่ำ 10,000 ซึ่งข้อมูลในที่นี้หมายรวมถึง ชื่อ รหัสประกันสังคม และวันเกิดของผู้โอน

หนังสือร้องทุกข์ได้ระบุว่า “ในปี 2021 ประธานาธิบดี Biden และรัฐสภาได้แก้ไขข้อบังคับเรื่องการรายงานภาษี ซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงจำกัด หากบทแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้เกิดระบบการตรวจสอบประชาชนชาวอเมริกันโดยทั่วไป […] ข้อบังคับดังกล่าวจะบังคับให้ชาวอเมริกันที่ใช้ Cryptocurrency ต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของตัวเอง ทั้งกับประชาชนด้วยกันเอง และกับรัฐบาลกลางสหรัฐ ภายใต้การบังคับใช้ข้อบังคับนี้ ในทุกๆ วัน ผู้ส่งและผู้รับ Cryptocurrency จะต้องถูกบังคับให้เปิดเผยชื่อ รหัสประกันสังคม ที่อยู่บ้าน รวมถึงข้อมูลเปิดเผยตัวตนอื่นๆ”

ก่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะผ่านกลายเป็นกฎหมายในปีที่ผ่านมา Coin Center เป็นหนึ่งในกลุ่มสนับสนุนคริปโตที่แสดงท่าทีต่อต้านข้อกฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับคริปโต นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายยังมองว่า ข้อกฎหมายในร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ทั้งขัดกับรัฐธรรมนูญและไร้ประโยชน์

นับตั้งแต่ที่ร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านเป็นกฎหมาย Coin Center อ้างว่า ทางองค์กรได้ทำงานร่วมกับรัฐสภาเพื่อหาทางยกเลิกและแก้ไขข้อกฎหมายบางส่วน นอกจากนี้ ข้อกฎหมายบางส่วนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็ต่อเมื่อมีแนวทางการทำงานจากกระทรวงการคลัง

ในขณะที่ พ.ร.บ.ฯ เตรียมจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024 องค์กรไม่แสวงผลกำไร Coin Center ก็อ้างว่า พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมคริปโต รวมไปถึง NGO ที่ได้รับเงินบริจาคแบบไม่ออกนามด้วย

นี่ถือเป็นละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ในหนังสือร้องทุกข์ Coin Center ได้อ้างว่า บทแก้ไขกฎหมายในร่าง พ.ร.บ.ฯ ละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการควบคุมให้ทุกคนที่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตต้อง “จำนนต่อการถูกค้นและยึดทรัพย์สินอย่างไร้เหตุผล”

หนังสือร้องทุกข์ฉบับนี้ยังได้กล่าวหาคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ ซึ่งปกป้องรัฐบาลจากองค์กรต่างๆ ด้วยการบังคับให้องค์กรเหล่านี้บันทึกและรายงานรายชื่อสมาชิก

ประกาศจากกลุ่ม Coin Center ระบุว่า “การเรียกร้องให้องค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองสร้างและรายงานรายนามและข้อมูลเปิดเผยตัวตนของผู้บริจาคกับรัฐบาลถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง”

ประกาศดังกล่าวได้เรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนคริปโตสนับสนุนการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐด้วย “เรากำลังพิจารณาเพิ่มโจทก์ร่วม เพราะฉะนั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่เรากำหนด และมีความสนใจ สามารถติดต่อเราได้”

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน