Bitcoin btc
$ usd

DappRadar เผย ตลาด dApp เติบโต 10% ในเดือนพฤษภาคม 2023

1 min
โดย Josh Adams
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ค่า TVL ของ DeFI ลดลงในเดือนพฤษภาคม 2023

อุตสาหกรรมคริปโตประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2023

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Total Value Locked (TVL) ของ DeFi เลดลง แต่ส่วนแบ่งของกิจกรรมบนเครือข่ายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรม dApp เติบโตขึ้น ในขณะที่บล็อกเชนต่าง ๆ ยกเว้น Tron กลับลดลงใน TVL

อ้างอิงรายงานล่าสุดของ DappRadar อุตสาหกรรมคริปโตประสบกับสถานการณ์อันหลากหลายหลายในเดือนพฤษภาคม โดยบางส่วนของอุตสาหกรรมมีความคืบหน้าและถอยหลังไปพร้อม ๆ กัน

ค่า TVL ในโปรโตคอล DeFi ลดลง 4.3% โดยลดลงเหลือ 7.916 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งของกิจกรรมบนเครือข่ายของ DeFi เพิ่มขึ้นเป็น 31%

นอกจากนี้ อุตสาหกรรม dApp เติบโตขึ้น 9.97% ในเดือนพฤษภาคม โดยสูงถึง 1,967,051 Unique Active Wallets (dUAW) ต่อวัน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจ web3 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Total Value Locked (TVL) Top Blockchains, April-May 2023. Source: DappRadar

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน