Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

นักพัฒนา Ethereum วางแผนพัฒนา Testnet นามว่า  “Holesky”

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Tim Beiko ผู้พัฒนาหลักของ Ethereum กล่าวว่านักพัฒนากําลังทํางานกับ Testnet ใหม่ "Holli"
  • Beiko ชี้ให้เห็นว่าวิธีการจัดจําหน่ายสําหรับ Goerli ETH มีความน่าเชื่อถือน้อยลง ซึ่งนําไปสู่ปัญหาในปัจจุบัน
  • LayerZero Labs เปิดตัวบริดจ์ Testnet ที่สร้างรายได้จากโทเค็น Goerli ETH testnet

นักพัฒนาหลักของ Ethereum ต้องการสร้าง Testnet ใหม่ที่เรียกว่า Holesky ซึ่งจะแก้ปัญหาการกระจายโทเค็นบน Testnet สําหรับนักพัฒนาที่ใช้ Goerli Testnet ในปัจจุบัน

จากโพสต์บน Twitter เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 Tim Beiko ผู้พัฒนาหลักของ Ethereum กล่าวว่านักพัฒนากําลังวางแผนที่จะออก Testnet ตัวใหม่ ชื่อว่า Holli ในช่วงปลายปีนี้ โดยสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น “Holesky” ได้

Testnet ตัวใหม่มีความจําเป็น เนื่องจากมูลค่าทางการเงินของเทสเน็ตดังกล่าวสัมพันธ์กับโทเค็น Goerli Testnet ซึ่งควรจะเป็นโทเค็นที่ไร้มูลค่า ปัจจัยข้างต้นกลายเป็นอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาในการใช้งาน Testnet ข้างต้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมดังที่ตั้งใจ

ทั้งนี้ Testnet มีความสําคัญต่อการพัฒนา Ethereum เนื่องจากต้องใช้เพื่อทดสอบแอปพลิเคชัน การอัปเกรดและการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อนที่จะปรับไปใช้งานบนเครือข่ายหลัก

Goerli Testnet

ในขณะที่ Ethereum มี Testnet หลายตัว กล่าวได้ว่า Goerli เป็นหนึ่งในตัวที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเป็น Testnet แบบ Multiclient ดั้งเดิมตัวแรก ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาที่ใช้งานมันอยู่มีจํานวนมาก

นักพัฒนาบน Testnet ต้องพบอุปสรรคเนื่องจากรูปแบบการกระจายโทเค็น โดย Beiko กล่าวว่าวิธีการจัดจําหน่ายสําหรับ GoETH มีความน่าเชื่อถือน้อยลง ซึ่งนําไปสู่ปัญหาในปัจจุบัน

ปัจจุบัน มีผู้ตรวจสอบเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่รับผิดชอบการแจกจ่ายโทเค็นที่แจกจ่ายผ่านช่องทางหลักบนเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม การกระจายโทเค็นซึ่งถูกจำกัดเอาไว้ทําให้ผู้ถือครองโทเค็นหลายรายกักตุนโทเค็น testnet อันนำไปสู่การจำกัดอุปทานให้กับนักพัฒนาที่ต้องการโทเค็นเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันบนเครือข่าย

ชุมชนคริปโตวิจารณ์ตลาดของ LayerZero สําหรับ GoETH

ในการแก้ไขปัญหาข้างต้น LayerZero Labs ได้เปิดตัวบริดจ์ Testnet ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสลับ ETH เป็น GoETH ได้ที่มูลค่า 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางบริษัทอ้างว่านักพัฒนาจะไม่ต้องรอผู้ให้บริการช่องทางการกระจายโทเค็นอีกต่อไป ทั้งยังนิยามว่าบริดจ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สาธารณะ

แต่หลายคนเชื่อว่า Testnet Bridge ข้างต้นได้สร้างตลาดแห่งใหม่สําหรับผู้กักตุน GoETH เพื่อขายโทเค็นดังกล่าวในที่สุด ปัจจัยข้างต้นอาจจูงใจผู้กักตุนโทเค็นและทําให้ปัญหาการเข้าถึงแย่ลงสําหรับนักพัฒนาที่ต้องการโทเค็น

นักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ Darpit Rangari ชี้ให้เห็นว่าการกําหนดมูลค่าในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับ Testnet ETH ขัดแย้งกับคําจํากัดความพื้นฐานของโทเค็น Testnet โดย Rangari ตั้งคำถามว่านี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายโทเค็น Testnet อย่างเป็นธรรมหรือไม่

Simon Harman ผู้ก่อตั้ง Chainflip กล่าวว่า

“นี่เป็นเพียงการจูงใจให้บรรดานักกักตุนโทเค็นได้ระบายโทเค็น Testnet เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และยุติการใช้งาน Georli ในฐานะ Testnet เพื่อรักษาสถานะของ gETH ให้ปราศจากมูลค่าดังเดิม”

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน