Bitcoin btc
$ usd

Ethereum Holesky Testnet ถูกเลื่อนจากปัญหาเชิงเทคนิค

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • การทดสอบ Holesky Testnet
  • การอัปเกรด Dencun ของ Ethereum ในอนาคต

การทดสอบระบบ Holesky Testnet ของ Ethereum มีปัญหาเชิงเทคนิคเล็กน้อยทำให้ต้องเลื่อนการทดสอบออกไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์

หลังจากนักพัฒนาพยายามรันระบบทดสอบเครือข่ายใหม่ พวกเขากลับเผชิญปัญหาทำให้โปรเจคต้องชลอออกไปอีก 2 สัปดาห์ การอัปเกรดนี้ในอนาคตจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ หลังจากการอัปเกรด The Merge

การทดสอบ Holesky Testnet

เมื่อวันที่ 15 กันยายนหลังจากเปิดระบบเพื่อทดสอบ Validator ทีมนักพัฒนาหลักพบว่ามีการปรับค่าที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงในไฟล์ตั้งต้นไฟล์หนึ่ง ทำให้พวกเขาต้องปิดระบบและเลื่อนการทดสอบออกไปเพื่อแก้ไข

การทำ Testnet เปรียบเสมือนการโคลนบล็อคเชนออกมา เพื่อทดสอบระบบการทำธุรกรรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ก่อนที่จะนำระบบนี้ไปผนวกกับบล็อคเชนหลักในภายหลัง

Holesky Testnet ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่ Goerli Testnet ที่มีอยู่เดิม แต่เนื่องจากตัวเครือข่ายใหม่ประสบปัญหา ทางทีมจึงยังเปิด Goerli ให้กับนักพัฒนาในการทดสอบต่อไปจนถึงราวต้นปี 2024

การอัปเกรด Dencun ของ Ethereum ในอนาคต

Holesky ถูกสร้างมาเพื่อทดสอบระบบที่จะนำไปอัปเกรดตัวบล็อคเชนหลักในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาด้าน Scaling โดยการอัปเกรดจะเพิ่มจำนวน Validator เป็น 2 เท่าเทียบกับปัจจุบัน

การทดสอบนี้จึงเป็นแผนในการ Hard Fork ครั้งต่อไปที่เรียกว่า Dencun ซึ่งใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า proto-dank sharding เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลธุรกรรมด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

อย่างไรก็ตาม Parithosh Jayanthi จากทีมวิศวกรนักพัฒนายืนยันว่า ความล่าช้าของ Holesky Testnet จะไม่กระทบต่อแผนงานที่วางไว้ในการอัปเกรด Dencun อย่างแน่นอน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน