ดูเพิ่มเติม

Yield Farming ที่ไหนดี? 9 เหรียญคริปโต ที่ให้ผลตอบแทน (APY) สูงสุดในปี 2023

18 mins
โดย Ryan Glenn
แปลแล้ว Akradet Mornthong

ในยุคปัจจุบัน ผู้คนและองค์กรต่างๆ มากมายต่างก็มองหาวิธีการที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาตอบคำถามที่ว่า จะ Staking หรือ Yield Farming ที่ไหนดี โดยจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณผลตอบแทน รวมไปถึง รายชื่อของ 9 เหรียญคริปโต ที่ให้ผลตอบแทน (APY) ที่ดีที่สุด

วิธีคำนวณผลตอบแทน

การคำนวณผลตอบแทนจากการ Staking หรือ Yield Farming เหรียญคริปโตมีหลักสำคัญอยู่ 2-3 ประการ การทำความเข้าใจมันจะช่วยให้คุณสามารถประเมินผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ก่อนอื่น คุณจำเป็นที่จะต้องทราบ “อัตราผลตอบแทนต่อปี” (Annual Percentage Yield หรือ APY) ที่เสนอให้โดยบริการ Staking, จำนวนและกรอบเวลาที่คุณวางแผนจะทำการ Staking, และค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ (Inactivity Fee), ค่าปรับจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Slashing Fee), หรือ ค่าปรับจากการถอนเงินก่อนกำหนด

สุดท้าย มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณทำการ Staking ไว้อาจจะมีความผันผวนได้ ซึ่งหมายความว่า มูลค่าที่แท้จริงของผลตอบแทนของคุณในรูปแบบของสกุลเงินเฟียต (เช่น USD) อาจจะแตกต่างกันออกไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง ค่าเงินเฟียตของผลตอบแทนจากเหรียญคริปโตที่ได้จากการ Staking อาจจะลดลงได้ เนื่องจากเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น กำลังซื้อของสกุลเงินก็จะลดลง หากคุณได้รับผลตอบแทนจากการ Staking เป็นสกุลเงินดิจิทัล และมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นสัมพันธ์กับสกุลเงินเฟียตที่มีมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ มูลค่าที่แท้จริงของรางวัลจากการ Staking หรือ Yield Farming ของคุณจะลดน้อยลงด้วยเช่นกัน

ผลตอบแทนที่แท้จริงของการ Staking Ethereum
ผลตอบแทนที่แท้จริงของการ Staking Ethereum: messari.io

9 เหรียญคริปโต ที่ให้ผลตอบแทนจากการ Staking หรือ Yield Farming (APY) สูงที่สุด

อัตราผลตอบแทน
20%
อัตราเงินเฟ้อ
9.7%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
9.4%
อัตราผลตอบแทน
14%
อัตราเงินเฟ้อ
7%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
6.2%
อัตราผลตอบแทน
12.8%
อัตราเงินเฟ้อ
7.8%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.7%
อัตราผลตอบแทน
12.6%
อัตราเงินเฟ้อ
9.5%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
7.8%
อัตราผลตอบแทน
9.4%
อัตราเงินเฟ้อ
7.9%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
1.4%
อัตราผลตอบแทน
8.7%
อัตราเงินเฟ้อ
6.3%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2.29%
อัตราผลตอบแทน
5.9%
อัตราเงินเฟ้อ
3.7%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2.1%
อัตราผลตอบแทน
5.8%
อัตราเงินเฟ้อ
4.2%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
1.5%
อัตราผลตอบแทน
4.8%
อัตราเงินเฟ้อ
2.1%
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2.5%

กลยุทธ์ในการ Staking หรือ Yield Farming เพื่อให้ได้ APY สูงสุด

เพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้ได้มากที่สุด คุณจะต้องวางแผนและใช้วิธีการที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าวิธีการทั้งหมดจะสามารถนำไปใช้กับทุกๆ โปรโตคอลได้ แต่ก็มีอยู่บางวิธีการที่อาจจะใช้ได้ผลในระดับสากล

เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ก่อนที่เราจะเลือกว่าจะทำการ Staking หรือ Yield Farming ที่ไหนดี เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกเหรียญที่เหมาะสมมากที่สุด นั่นหมายถึง การเลือกเหรียญหรือโทเค็นที่ทำกำไรได้โดยที่มีเงื่อนไขหรือการบำรุงรักษาต่ำที่สุด

เหมือนที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สกุลเงินดิจิทัลบางสกุลอาจจะมีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและประสิทธิภาพของราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปี 5% สำหรับสกุลเงินดิจิทัลของคุณ แต่ราคาของสกุลเงินดิจิทัลของคุณลดลง อัตราผลตอบแทนจริงสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของคุณก็จะลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ การจดจำอัตราส่วนการ Staking ของโปรโตคอลใดๆ ก็ตามก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากมันจะบอกคุณได้ว่ามีจำนวนคนที่ทำการ Staking อยู่เท่าใด

เมื่อนำเรื่องดังกล่าวไปรวมกับเหรียญหรือโทเค็นที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นั่นอาจจะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการ Staking หรือ Yield Farming

คุณจะต้องเข้าใจวิธีการทำงานของโปรโตคอลและกลไกการ Staking ของสกุลเงินดิจิทัลด้วย สกุลเงินดิจิทัลบางส่วน Stake ที่ Blockchain Level (เหรียญ) ในขณะที่สกุลเงินบางส่วนก็จะ Stake ที่ DApp Level (โทเค็น) นอกจากนี้ โปรโตคอลบล็อกเชนบางตัวยังมีกลไก Slashing หรือเป็นแบบ Pure Proof-of-Stake, Nominated Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake หรืออื่นๆ อีกมากมาย

ประเด็นสำคัญคือ กลไกการ Staking บางอย่างมีความเสี่ยงหรือซับซ้อนมากกว่าปกติ และต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น การ Staking Ethereum จำเป็นจะต้องมีความสามารถทางด้านเทคนิคและความเข้าใจในอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติแล้ว Stakers (ผู้ที่ทำการ Staking) จะต้องเข้าร่วมการประมูลกระแสคำสั่งซื้อเพื่อแข่งขันหรือทำหน้าที่เป็น Block Producers ที่ผสานรวมกับรีเลย์เพื่อจับ MEV

ทบต้นรางวัลของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับผลตอบแทนจากการ Staking แล้ว คุณจะต้องสามารถลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ของคุณได้

หรือคุณยังสามารถทำการ Stake บนแพลตฟอร์ม Liquid Stake Derivatives (LSD) และนำ LSD ไปยังแพลตฟอร์มหรือ DApp อื่นๆ เพื่อทำการ Stake ได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการทำ Yield Farming ประเภทหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์หลังนั้นมีความเสี่ยงมากกว่า ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่โหนดที่คุณได้ทำการ Staking ไว้เกิดการออฟไลน์ โปรโตคอลจะลงโทษ (Slash) พวกเขาด้วยการลดสัดส่วนการ Staking และไล่พวกเขาออกจากเครือข่าย เป็นผลให้มูลค่าของโทเค็น LSD ของคุณลดลงเนื่องจากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ

เข้าร่วมกับ Staking Pool

หากการ Staking โดยตรงมีข้อกำหนดขั้นต่ำที่สูงหรือมีอุปสรรคทางด้านเทคนิคบางประการ ให้คุณลองพิจารณาในการเข้าร่วม Staking Pool ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รวมรวบทรัพยากรต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย ทำให้สามารถเข้าร่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น และบางครั้งก็ให้อัตราที่ดีกว่าอีกด้วย

การ Staking กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกสินทรัพย์ของตนไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งจึงจะเข้าร่วมในฉันทามติได้ ดังนั้น มันจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ใช้งานที่ไม่มีประสบการณ์

Justin Bons นักลงทุนบล็อกเชน: X

บางแพลตฟอร์ม เช่น กระดานเทรดแบบรวมศูนย์ เสนอบริการที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมทรัพยากรของคุณได้ นอกจากนี้ยังมี DApps ที่ช่วยให้คุณทำการ Staking ในกลุ่มได้

กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

ดังสุภาษิตที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว” การกระจายความเสี่ยงสามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงได้ แทนที่จะทำการ Staking สินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในสกุลเงินดิจิทัลสกุลเดียว ให้ลองพิจารณากระจายการลงทุนของคุณออกไปยังสินทรัพย์และกลุ่มการเดิมพันที่แตกต่างกันไป

ให้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่คุณทำการ Staking ไว้เป็นประจำ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรารางวัล, เงื่อนไขของเครือข่าย, หรือสภาพตลาดคริปโตในวงกว้าง หากคุณไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คุณสามารถลองใช้งานแพลตฟอร์ม Staking ที่แตกต่างกันได้

ใช้สินทรัพย์ของคุณให้คุ้มค่าที่สุด

สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับการ Staking คือคุณสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่คุณไม่ได้ใช้งานได้ การ Staking เหรียญคริปโตเพื่อให้ได้ผลตอบแทน (APY) สูงสุด จะช่วยให้คุณใช้สินทรัพย์ของคุณเพื่อทำงานให้กับคุณได้ หรือเป็นการใช้สินทรัพย์ของคุณให้คุ้มค่าที่สุด โปรดจำไว้เสมอว่า คุณจะต้องมีแผนการที่ชัดเจน และทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดี จำไว้ว่าอย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้

คำถามที่พบบ่อย

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้สำหรับการ Staking สกุลเงินดิจิทัลคือเท่าใด?

รางวัลสำหรับการ Staking จะถูกแจกจ่ายบ่อยเพียงใด?

ผลตอบแทนที่ได้จากการ Staking จะต้องเสียภาษีหรือไม่?

เราสามารถ Unstake (ปลดล็อก) เงินทุนของเราได้ตลอดเวลาหรือไม่?

เหรียญคริปโตใดที่มีผลตอบแทนจากการ Staking สูงสุด?

เราจะรับผลตอบแทนสูงสุดจากการ Staking ได้ที่ใด?

แพลตฟอร์ม Staking ที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มใด?

การ Staking เหรียญคริปโตปลอดภัยหรือไม่?

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์

Akhradet-Mornthong-Morn.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน