Bitcoin btc
$ usd

Metamask ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ‘Sell’

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • Metamask ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Sell" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถขายสินทรัพย์เป็นเงินสด

Metamask ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “Sell” ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถขายสินทรัพย์เป็นเงินสด โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือ Paypal ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน Metamask ได้ประกาศเปิดตัว ‘Sell’ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการขายและแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ยูโร หรือปอนด์อังกฤษ

ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ทำให้สามารถโอนเงินจาก Metamask Portfolio เข้าไปยังบัญชีธนาคารหรือ Paypal ของผู้ใช้งานโดยตรง ในปัจจุบัน ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ยังรองรับแค่สกุลเงินดิจิทัล Ethereum เท่านั้น และอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่เงินจะเข้าบัญชี

จากประกาศดังกล่าว มีการกล่าวถึงแผนการขยายขีดความสามารถให้กับการใช้งาน Native Gas Token สำหรับเครือข่าย Layer-2 ในอนาคต ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความเร็วในการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลและเงินปกติ และอัตราลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

ปัจจุบัน ฟีเจอร์ดังกล่าวยังจำกัดการใช้งานแค่ภายในประเทศสหรัญอเมริกา สหราชอาณาจักร และบางส่วนของยุโรปเท่านั้น แต่ Metamask กล่าวว่ามีแผนที่จะทำให้ฟีเจอร์ดังกล่าวใช้งานได้ทั่วโลก

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน