Bitcoin btc
$ usd

Quantum Computing มีศักยภาพแซงหน้า AI

1 min
โดย Bary Rahma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Quantum Computing มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ AI และอาจจะแทนที่ AI Chatbot ซึ่งมีระบบที่ใช้ Quantum ในการประมวลผลได้อย่างเหนือระดับยิ่งขึ้น
  • Quantum Computer ทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้น สร้างความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดให้กับวงการ AI

Artificial Intelligence (AI) และ Quantum Computing กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจทำให้ AI Chatbot เช่น ChatGPT ล้าสมัย

AI ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังเกตได้จากการพัฒนา AI Chatbot ที่ซับซ้อน เช่น ChatGPT ของ OpenAI เป็นต้น

ระบบ AI เหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมผ่านชุดข้อมูลขนาดมหึมา และความสามารถด้านภาษาของ AI เหล่านี้ได้รับการยกระดับเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้ทุกองค์ประกอบในหลายภาคส่วน ตั้งแต่แชทบอทที่ให้ความบันเทิงไปจนถึงโซลูชันทางธุรกิจขั้นสูง

โมเดล AI เหล่านี้ รวมถึง GPT-4 ล่าสุด ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ และสามารถมีส่วนร่วม สร้างความบันเทิง และแม้กระทั่งให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานได้

AI Chatbot Use Cases. Source: Tidio

การเกิดขึ้นของ Quantum Comouting

Quantum Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่ใช้ประโยชน์จากหลักการของฟิสิกส์ควอนตัม มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ AI และการประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไปอย่างมาก

Quantum Computing ใช้ควอนตัมบิตหรือ “คิวบิต” ซึ่งสามารถแสดงสถานะหลายสถานะพร้อมกันได้ ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในแบบคู่ขนาน ซึ่งอาจแซงหน้าคอมพิวเตอร์ไบนารี่แบบเดิมได้อย่างไม่เห็นฝุ่น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน