Bitcoin btc
$ usd

SEC ของไนจีเรียออกกฎระเบียบใหม่สำหรับ Crypto

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ก.ล.ต. ของไนจีเรียได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ Crypto ในประเทศ
  • ผู้ให้บริการ Crypto ที่ต้องการดำเนินการในประเทศต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล
  • ธนาคารกลางของไนจีเรียเคยห้ามธนาคารพาณิชย์ไม่ให้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) ของไนจีเรียได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการออก การดูแล และการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็จัดประเภทมันให้เป็นหลักทรัพย์

จากกฎเกณฑ์ดังกล่าว หน่วยงานที่ต้องการเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ Crypto ในประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) แต่พวกเขาอาจจะต้องใช้ใบอนุญาตอื่นๆ ตามประเภทหรืออุตสาหกรรมที่พวกเขาดำเนินการด้วย

ใบอนุญาต VASP ทำหน้าที่หลายประการ รวมไปถึงการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับมาตรฐานการก่อการร้ายทางการเงิน นอกจากนี้ มันยังรวมไปถึงข้อจำกัดในความรับผิดชอบและกำหนดให้ผู้ใช้งานลงนามในแบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยงก่อนใช้งาน

กฎยังกำหนดให้เว็บเทรดที่ให้บริการแก่ชาวไนจีเรียต้องขอใบอนุญาต เว็บเทรดจะต้องจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการซื้อขายและส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นระยะ

เว็บเทรดต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) เพื่อแสดงรายการสินทรัพย์ใดๆ ดังนั้น พวกเขาจะต้องยื่นขอจดทะเบียนและคณะกรรมาธิการจะต้องไม่คัดค้านในทรัพย์สินดังกล่าว

ก.ล.ต. ยังอนุญาตให้มีการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น (ICO) และการออกโทเค็นโดยทั่วไป บริษัทที่ดำเนินการในประเทศหรือให้บริการแก่ชาวไนจีเรียจะต้องลงทะเบียนความตั้งใจที่จะออกโทเค็นก่อน จากนั้น ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะออกความเห็นชอบ สำหรับโทเค็นที่ถือเป็นหลักทรัพย์ ผู้ออกต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย

กฎเกณฑ์นั้นค่อนข้างสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นพื้นฐานส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับกฎระเบียบของ Crypto

ธนาคารกลางของไนจีเรียห้ามธนาคารจากการทำธุรกรรม Crypto

เรื่องนี้นั้นขัดแย้งกับคำสั่งของธนาคารกลางของไนจีเรียในเรื่อง Crypto ซึ่งเคยห้ามธนาคารพาณิชย์ในประเทศนี้ไม่ให้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer ในหมู่ประชาชน

ในขณะที่การแบนได้ยับยั้งนวัตกรรมของ Crypto แต่มันไม่ได้หยุดการยอมรับ และไนจีเรียก็ได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำสำหรับการใช้ Crypto เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศ

กฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้จะนำความชอบธรรมและความสงบเรียบร้อยมาสู่อุตสาหกรรมได้ในท้ายที่สุด กฎเกณฑ์นี้ยังสามารถชี้นำ CBN ในการตีกรอบวิธีที่ธนาคารสามารถปฏิสัมพันธ์กับ Crypto ได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคาร Apex เปิดเผยว่ากำลังอัพเกรดกรณีการใช้งานของ CBDC เพื่อรวมตัวเลือกการชำระเงิน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

bic_photo_6.jpg
Akhradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน