Bitcoin btc
$ usd

พลังของ Memes ในการทำการตลาดสำหรับ Web3

1 min
โดย Bary Rahma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Memes พัฒนาจากอารมณ์ขันในโลกอินเทอร์เน็ต มาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในยุค Web3

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน Memes ได้รับความนิยมอย่างมาก และกลายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

การสำรวจล่าสุดระบุว่า 55% ของผู้ใช้งานอายุ 13-35 ปีแลกเปลี่ยนมีมทุกสัปดาห์ โดย 30% ทำธุรกรรมดังกล่าวทุกวัน ดังนั้น ความสัมพันธ์และความสามารถในการแชร์งมีมนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การตลาดของ Web3

การเปลี่ยนจากรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบที่ดึงดูดใจและเข้าถึงได้มากขึ้นครั้งนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงอิทธิพลที่แพร่หลายในวัฒนธรรมสมัยใหม่

แท้จริงแล้ว มีม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มบนโลกอินเทอร์เน็ต มีมนั้นแพร่หลายและแทรกซึมอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง การเมือง และที่เกี่ยวข้องกับการตลาด Web3

Social Media Content Liked by Gen Z. Source: Statista

การผสานกันของ Memes และ Web3

การผสมผสานของมีมและ NFT เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลอันทรงพลังของมีมในโลกแห่ง Web3

จากการอภิปรายของ Sergito มีมได้กลายเป็นเนื้อหาในโลกดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในรูปแบบของ NFT ที่พัฒนามาจากมีม

วิวัฒนาการของมีม ตั้งแต่การเป็นเนื้อหาตลกขบขันไปจนถึงการเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการสนทนาและส่งเสริมชุมชนในตลาด NFT

ดังนั้น การผสานกันข้างต้นจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดสำหรับโลก Web3

Memes-Turned NFTs. Source: Statista

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน