Bitcoin btc
$ usd

Vitalik Buterin กล่าว Ethereum ไม่ควรพัฒนาฟังก์ชั่นเสริมมากไป

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • ความเสี่ยงที่ Consensus Layer จะทำงานหนักเกินไป
  • Ethereum ควรยึดถือแนวทาง “น้อยแต่มาก”

Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum เตือนว่า การพัฒนาฟังก์ชั่นเสริมบนระบบบล็อกเชนหลักมากเกินไป เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและมันมีราคาแพงที่จะต้องจ่าย

Buterin เตือนว่า การพัฒนาฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ จะทำให้ระบบฉันทามติทำงานหนักเกินไปและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบต่อระบบนิเวศบนเครือข่ายทั้งหมด

ความเสี่ยงที่ Consensus Layer จะทำงานหนักเกินไป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอ (Proposal) หลายฉบับที่เสนอให้ใช้ Consensus Layer เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากหน้าที่พื้นฐานในการตรวจสอบธุรกรรมของมัน เช่น การใช้มันในฐานะ Oracle รายงานราคาและข้อมูล การ re-staking และการใช้ soft fork เลเยอร์ 1 แต่ Buterin ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้โดยกล่าวว่า

“มันเป็นเรื่องปกติที่จะลองพัฒนากลยุทธ์ดังกล่าว แต่ผู้คนมักไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และผลลัพธ์ของมันอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชน”

ในบล็อกโพสต์ล่าสุดที่ชื่อว่า ‘Don’t overload Ethereum’s consensus’ Buterin กล่าวว่า Oracle ที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจวิธีที่แก้ปัญหาได้ โดยเน้นไปที่การรายงานข้อเท็จจริงตามอัตวิสัยมากกว่าราคา ด้วย “ระบบศาลแบบกระจายอำนาจ” ที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างที่คล้ายกับ DAO นอกจากนี้ ตัวบล็อกเชนควรลดการพึ่งพา Cross-chain bridge ต่างๆ เพราะมันมักตกเป็นเป้าโจมตีของแฮคเกอร์

Ethereum ควรยึดถือแนวทาง “น้อยแต่มาก”

Buterin กล่าวว่า การขยาย “ฟังก์ชั่นการทำงาน” ใดๆ จะทำให้ต้นทุน ความซับซ้อน ตลอดจนความเสี่ยงในการเรียกใช้ตัวตรวจสอบความถูกต้องนั้นเพิ่มขึ้น

เขาแย้งว่าการรักษาความเรียบง่ายของ chain ควรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้โดยการสนับสนุนการใช้ Re-staking หรือ การ Stake ETH บนส่วนต่อเติมเฉพาะของ Ethereum เช่นผ่าน EigenLayer ที่ไม่ได้เพิ่มภาระให้แก่ระบบฉันทามติขั้นฐาน

สุดท้าย เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยนักพัฒนาในการค้นหากลยุทธ์อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามแนวคิด “น้อยแต่มาก” ในการรักษาไว้ซึ่งสมรรถภาพของ Layer ชั้นฐาน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน