Bitcoin btc
$ usd

ชวนอ่าน! Data Visualization กับการเลือกตั้ง (ตอนที่ 1): Data Visualization คืออะไร

2 mins
17 พฤษภาคม 2023, 12:00 GMT+0700
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol
18 พฤษภาคม 2023, 19:27 GMT+0700
สรุปย่อ
  • BeInCrypto พาทุกท่านทำความรู้จัก Data Visualization

จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ อาศัยเทคนิคสำคัญประการหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง คือ Data Visualization บทความชิ้นนี้จึงจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทคนิคการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว

Data Visualization คืออะไร

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลให้ข้อมูลว่า Data Visualization คือการทำเอาข้อมูลมานำเสนอให้ออกมาในรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยตาเปล่า 

ตัวอย่างการทำ Data Visualization ที่นิยมกันคือการทำแผนภูมิหรือกราฟนำเสนอต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น เป็นต้น ความสำคัญของการทำ Data Visualization คือการสื่อสารให้ผู้อ่านและฟังเกิดความเข้าใจในตัวข้อมูลได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว

ซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้ Data Visualization เป็นเครื่องมือนั้นจะช่วยให้เราชี้ประเด็นของข้อมูลได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสและเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ในทันที

ตัวอย่างการใช้งาน Data Visualization ที่มา

ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

ผู้ออกแบบ Data Visualization สามารถนำเสนอข้อมูลออกได้ 4 ประเภท ได้แก่

1.1 การกระจายตัวของข้อมูล (Histogram)

เป็นลักษณะแผนภูมิที่มีการระบุตำแหน่งของข้อมูลเพื่อดูว่าข้อมูลมีการกระจายตัวอยู่ในรูปแบบใดตัวอย่างแผนภูมิประเภทนี้ได้แก่ Histogram หรือ Box Plot Whiskers

1.2 การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) 

ลักษณะแผนภูมิหรือกราฟจะเป็นการนำเอาข้อมูลแต่ละชุดมาหาข้อสรุปแล้วนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลตัวอย่างแผนภูมิหรือกราฟที่จะใช้นำเสนอ

1.3 การแบ่งสัดส่วนข้อมูล (Composition)

การนำเอาข้อมูลมาแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือเป็นส่วน ๆ โดยในชุดข้อมูลจำเป็นจะต้องสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อยมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป

1.4 การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)

นำเสนอเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป

ประเภทของการทำ Data Visualization

ตัวอย่างประเภทของการทำ Data Visualization ที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบไปด้วย 5 รูปแบบได้แก่

  • แผนภูมิ (Charts)
  • แผนที่ (Map) 
  • อินโฟกราฟิค (Infographics)
  • แดชบอร์ด (Dashboards)

อ่าน Data Visualization ตอนที่ 2: การนำเสนอข้อมูลการเลือกตั้งจากสำนักข่าวต่าง ๆ ได้ที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน