Bitcoin btc
$ usd

ฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ ใกล้สรุปข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบเพื่อควบคุม Stablecoins

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • คณะทำงานจากสองพรรคของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหรัฐฯ ใกล้จะสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่พยายามสร้างกรอบการกํากับดูแลสําหรับ Stablecoin
  • ประเด็นถกเถียงเรื่องกฎระเบียบของ Stablecoin ส่วนใหญ่ข้องเกี่ยวกับประเด็นว่าจะปฏิบัติต่อผู้ออกตราสาร เช่น ธนาคารหรือกองทุนตลาดเงินร่วมหรือไม่
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับ Stablecoin ทวีความเข้มข้นขึ้นหลังการล่มสลายของ Stablecoin TerraUSD เมื่อต้นปีนี้ และการยกเลิกหมุดราคาชั่วคราวของ Tether Stablecoin ที่ตามมา
  • How to Survive and Prosper in a Crypto Bear Marke Read Now

คณะทำงานจากสองพรรคของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหรัฐฯ ใกล้จะสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่พยายามสร้างกรอบการกํากับดูแลสําหรับ Stablecoins

ข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่าง Maxine Waters ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน (House Financial Services Committee) แห่งแคลิฟอร์เนีย และ Patrick McHenry ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันแห่งนอร์ทแคโรไลนา แม้ว่าข้อตกลงจะยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และยังสามารถถูกยกเลิกได้ McHenry กล่าวว่าเขาใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้ว เนื่องจาก McWaters ยอมรับว่าพวกเขากําลัง “หารือเรื่องนี้” อยู่

รายละเอียดข้อกฎหมาย

การถกเถียงกันเรื่องกฎระเบียบของ Stablecoin ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าจะปฏิบัติต่อผู้ออกตราสาร เช่น ธนาคารหรือกองทุนตลาดเงินร่วมหรือไม่ ร่างกฎหมายนี้เสนอโดย Waters และ McHenry ปฏิบัติต่อผู้ออกตราสารเช่นเดียวกันกับธนาคารมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ขอความร่วมมือจากการดูแลของสหพันธืเท่านั้น แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องเงินทุนและการชำระบัญชีเช่นกัน

ข้อกังวลเกี่ยวกับ Stablecoin ทวีความรุนแรงขึ้นหลังการล่มสลาย ของ Stablecoin TerraUSD เมื่อต้นปีนี้ และการยกเลิกหมุดราคาชั่วคราวของ Tether Stablecoin ที่ตามมา หน่วยงานของภาครัฐเกรงว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนของตนอาจทําให้เกิดการทํางานบน Stablecoin และบังคับให้ผู้ออกตราสารชําระบัญชีทุนสํารองของตน ทำให้เกิดการสร้างแรงกดดันต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดอื่น ๆ 

ผลที่ตามมาคือข้อกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้มีข้อกําหนดที่เข้มงวดสําหรับสินทรัพย์ที่ใช้ในการสํารอง Stablecoin

สมมุติว่าปัจจัยตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการทําให้ Fire Sale ของสินทรัพย์เหล่านั้นไม่เสถียรในภาวะวิกฤต ข้อจํากัดอื่น ๆ รวมถึงการห้าม บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินออกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและกําหนดการแยกระหว่างบริษัทการเงินและบริษัทเทคโนโลยีที่เข้มงวดมากขึ้น

การชําระเงิน Stablecoin

ร่างกฎหมายของ Waters และ McHenry คาดว่าจะนำไปสู่บทบาทที่โดดเด่นสําหรับธนาคารกลางสหรัฐ ในฐานะผู้ควบคุมผู้ออก “การชำระเงินของ Stablecoin” ซึ่งจะมีอํานาจในการบังคับใช้ข้อกําหนดและข้อจํากัดที่ตราขึ้นโดยร่างกฎหมายฉบับนี้

บทบัญญัติข้อหนึ่งของร่างกฎหมายนี้จะมอบหมายให้ Fed ทําการวิจัยเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือที่เรียกว่าดอลลาร์ดิจิทัล ณ จุดนี้ Fed ยังคงอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการนี้ ถึงกระนั้นท่ามกลางการใช้งาน Stablecoin ที่เพิ่มขึ้น ที่เอกชนออก Lael Brainard รองประธาน Fed เชื่อว่า CBDC ที่มีการกำกับดูแลสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน