Bitcoin btc
$ usd

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหราชอาณาจักรเสนอกฎระเบียบใหม่สําหรับ Stablecoin

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษคนใหม่ของสหราชอาณาจักรนําเสนอร่างกฎหมายใหม่สําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการชำระหนี้
  • ร่างกฎหมายนี้ให้อํานาจดุลพินิจของธนาคารแห่งชาติอังกฤษในการจํากัดการป้อนข้อมูลของ FCA
  • ร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านสภาขุนนางและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สัตยาบัน
  • How to Survive and Prosper in a Crypto Bear Marke Read Now

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษคนใหม่ Nadhim Zahawi ได้วางแผนไว้ในร่างกฎหมายบริการทางการเงินและตลาดเพื่อควบคุม Stablecoin

ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งนําเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2022 ให้อํานาจธนาคารแห่งชาติอังกฤษในการจํากัดการเข้าถึงของ Financial Conduct Authority ในการควบคุมระบบการชําระเงินโดยใช้สินทรัพย์การชําระเงินดิจิทัลหรือผู้ให้บริการสินทรัพย์การชําระเงินดิจิทัลหากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจในสหราชอาณาจักร

Zahawi เข้ามากุมบังเหียนกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรี Rishi Sunak ซึ่งเปิดรับสินทรัพย์ดิจิทัล กับ John Glen อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาออกหลังจากการปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเล่ากับอดีตนายกรัฐมนตรี Boris Johnson เกี่ยวกับภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ

 ภารกิจแรกของ Zahawi คือการลดภาษีที่ชาวอังกฤษจ่ายและจัดการกับวิกฤตค่าครองชีพ

Sunak ได้เรียกร้องให้สหราชอาณาจักรกลายเป็น “ศูนย์กลางคริปโต” โดยไปไกลถึงขั้นมอบหมายให้ Royal Mint สร้างโทเค็นNFT เพื่อเป็นตัวแทนของการผลักดันของสหราชอาณาจักรให้หันมาใช้สินทรัพย์คริปโต ดังนั้นการลาออกของเขาจึงนำไปสู่คำถามว่าสหราชอาณาจักรจะกระโจนเข้าสู่โลกคริปโตด้วยมาตรการอย่างไร

ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของคําตอบ

รายละเอียดของร่างกฎหมาย

ร่างกฎหมายใหม่กําหนดผู้ให้บริการสินทรัพย์การชําระเงินดิจิทัล (DSA) เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นขั้นตอนการชําระบัญชีหรือผู้ที่ปกป้องสินทรัพย์การชําระเงินและคีย์การเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนด DSA ให้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับ หากธนาคารแห่งชาติอังกฤษไม่ได้ดําเนินการ DSA ทั้งหมด

ในการทําเช่นนั้น กระทรวงการคลังต้องดูแลไม่ให้มีการกําหนดใด ๆ ที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักร กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงมูลค่าของบริการที่จัดทําโดย DSA และความสัมพันธ์กับระบบการชําระเงิน โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการชําระบัญชี

นอกจากนี้ ยังชี้แจงผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์การชําระเงินดิจิทัลว่าเป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนเงินปกติเป็นสกุลเงินดิจิทัล หรือเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินสกุลปกติ

ธนาคารแห่งชาติอังกฤษขอสงวนสิทธิ์ในการขอกฎเกณฑ์าหรับการดําเนินงานของ DSA กล่าวคือ กฎสําหรับหน่วยงานใด ๆ ที่ทําธุรกิจกับ DSA การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ และ DSA จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก BoE

ธนาคารต้องออกแถลงการณ์นโยบายโดยปรึกษาหารือกับ FCA เกี่ยวกับการกํากับดูแลระบบการชําระเงินโดยใช้การชําระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล

กระทรวงการคลังแห่งสหราชอาณาจักรขอข้อมูลอุตสาหกรรม

บันทึกการประชุมของกระทรวงการคลังซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 เปิดเผยว่าหน่วยงานดังกล่าวได้พบปะกับ Binance, Paxos, Coinbase, Goldman Sachs, a16z, Kingsway Capital และ Circle ในช่วงต้นปี 2022 เพื่อพิจารณาการใช้งานสินทรัพย์คริปโต

หลังจากการล่มสลายของ Stablecoin TerraUSD  ในเดือนพฤษภาคม 2022 กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรได้ออกข้อเสนอเพื่อจํากัดผลกระทบของการล่มสลายของ Stablecoin

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องผ่านการให้สัตยาบันโดยสภาขุนนางและรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

BIC_userpic_sb-55.jpg
Azmi Boonmalert
อัสมี่ บุญมาเลิศ กำลังศึกษาด้าน Digital Humanities อยู่ที่มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม เขาเป็นบรรณาธิการอิสระให้กับการแปลวรรณกรรมสองเรื่อง ได้แก่ "จักรกลของหัวใจ" (La...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน