ดูเพิ่มเติม

รายงาน CBDC ของอินเดียมีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของคริปโตเคอเรนซี

1 min
โดย David Thomas
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ธนาคารกลางอินเดียเผยแพร่รายงาน CBDC ที่อาจเป็นลางร้ายสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตของอินเดีย
  • ในรายงานของธนาคาร มีการเสนอรูปแบบ CBDC สองแบบ แต่ไม่ให้ความสนใจกับคริปโตเคอเรนซี
  • ปฏิกิริยาของชาวอินเดียต่อรายงานนี้มีตั้งแต่ความหวาดระแวงไปจนถึงความโกรธ
  • Promo

ธนาคารกลางอินเดียนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเงินรูปีดิจิทัล โดยพิจารณาจากการออกแบบ การผลิตเงินดิจิทัล และผลกระทบต่อระบบธนาคารในปัจจุบัน

ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2022 แผนก FinTech ของ RBI ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้ง Retail CBDC สําหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจและ Wholesale CBDC ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการโอนเงินระหว่างธนาคารและการโอนเงินขายส่งอื่น ๆ

RBI กําลังสร้างแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป

RBI ได้จัดตั้งคณะทํางานภายในเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบและการทดสอบ CBDC แต่ละครั้ง โครงการนําร่องสําหรับ  CBDC ทั้งสองแบบจะเริ่มต้นด้วยการสร้างสกุลเงินกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีตามคําแนะนําจากคณะทํางาน หลังจากนั้น CBDC จะได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์เพื่อประเมินการออกแบบและฟังก์ชันการทํางาน

จากนั้น RBI จะทดสอบความยืดหยุ่นของ CBDC เหล่านี้โดยการเปิดเผยให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดต่าง ๆ แล้วประเมินผลลัพธ์ หากเป็นไปตามผลการทดสอบ RBI จะเปิดตัวโครงการนําร่องที่มีกลุ่มประชากรกว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้ บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการนําร่องจะรวมอยู่ในการออกแบบขั้นสุดท้ายของ CBDCs

ในการพัฒนา CBDC ค้าปลีก ธนาคารมีเป้าหมายที่จะทําให้มันเหมือนธนบัตรทางกายภาพที่ผู้ถือรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเงินจริง ๆ  ในการพัฒนา CBDC ขายส่ง ธนาคารมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบ Account-based ซึ่งเจ้าของจะถูกระบุโดยบันทึกการทําธุรกรรมมากกว่าการครอบครองโทเค็นดิจิทัล ธนาคารหวังว่าจะสร้างระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งภูมิคุ้มกันต่อโทเค็นปลอมและการใช้จ่ายซ้ำซ้อน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารไม่เห็นว่าเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (DLT) ที่ใช้งานโดยบล็อกเชนจะสามารถให้ปริมาณธุรกรรมที่จําเป็นสําหรับเขตการดำเนินการในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ แต่มองว่า DLT มีบทบาทในการออกแบบ CBDC แบบไฮบริดที่มีทั้งองค์ประกอบแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอํานาจ

CBDC เป็นเหมือนเงินมากกว่าไพรเวตคริปโต

ในขณะที่รัฐบาลอินเดียไม่ได้เลือกที่จะแบนคริปโตเคอเรนซี แต่กลับต้องเสียภาษีจํานวนมากจากกําไรที่ได้จากการซื้อขาย ท่าทีของรายงานโดย RBI ชี้ให้เห็นถึงความเกลียดชังต่อสินทรัพย์คริปโตโดยรวม

จากข้อมูลของ RBI “การออกแบบคริปโตเคอเรนซีตามธรรมชาติของมันนั้นมุ่งหวังที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการตัวกลางและการควบคุมที่จัดตั้งขึ้นและควบคุมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรับรองความสมบูรณ์และเสถียรภาพของระบบนิเวศทางการเงินและการเงิน” ธนาคารเชื่อว่าคริปโตบ่อนทําลาย “เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค” ของประเทศ

ผู้ใช้ Twitter รายหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลระบุว่าเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดัง กล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตมีแนวโน้มที่จะประสบความยกลำบากเมื่อ RBI เปิดตัว CBDCs:

ผู้ใช้ Twitter รายนี้ตําหนิรายงานดังกล่าว โดยบางคนแนะนําว่า CBDC นําพาประเทศเข้าใกล้ Surveillance State

รายงานไม่ได้ระบุวันที่วางแผนไว้สําหรับการเปิดตัว CBDC อย่างไรก็ตาม รายงานยังเน้นความสําคัญของการวิจัยอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น World Economic Forum, International Monetary Fund และ the Bank For International Settlements.

สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In]Crypto คลิกที่นี่

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน