Bitcoin btc
$ usd

ล้ำ! Apple จดสิทธิบัตร AirPods Sensor System ซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นสมองได้

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • US Patent & Trademark Office เผยแพร่คำขอรับสิทธิบัตรจาก Apple ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเซ็นเซอร์ AirPods รุ่นถัดไป

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (US Patent & Trademark Office) เผยแพร่คำขอรับสิทธิบัตรจาก Apple ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเซ็นเซอร์ AirPods รุ่นถัดไป ซึ่งตัวหูฟังและส่วนปลายของ AirPods อาจจะประกอบไปด้วย Active and reference Electrodes ซึ่งใช้ประเมินค่าวัดสัญญาณชีวภาพและกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองของผู้ใช้งาน

สัญญาณชีวะที่วัดโดย AirPods คาดว่าจะรวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การตรวจกล้ามเนื้อสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EOG) และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการวัดการทำงานของสมองอย่างแม่นยำโดยใช้อุปกรณ์ ear-electroencephalography (EEG) อาจต้องปรับแต่งอุปกรณ์ ear-EEGให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพของหูของผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อ Electrodes ยังคงสัมผัสกับร่างกายของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างสิทธิบัตรของ Apple 2 ด้านล่างแสดง AirPods รุ่นถัดไปมีความเป็นไปได้โดยมีชุดของ ‘Active Electrodes’ วางอยู่บนพื้นผิวของปลายที่เปลี่ยนได้ หรืออีกทางหนึ่ง Apple ตั้งข้อสังเกตว่าอิเล็กโทรดที่ใช้งานอยู่สามารถฝังอยู่ในวัสดุของส่วนปลายได้เช่นกัน

นอกจากนี้ การแตะเพียงครั้งเดียวในบริเวณที่ฝัง Reference Electrode 210a อาจถูกตีความว่าเป็นคำสั่งเพื่อเริ่มการวัดสัญญาณชีวะ ตัวอย่างเช่น Electroencephalogram (EEG) สำหรับการวัดการทำงานของสมอง เป็นต้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน