Bitcoin btc
$ usd

Crypto Hedge Fund แห่ปิดตัว แม้ราคา BTC พุ่ง

2 mins
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • กองทุน Crypto Hedge Fund 13% ปิดตัวและอัตราการเกิดกองทุนใหม่ชะลอตัวลง

ข้อมูลจาก 21e6 Capital แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่ต้นปี 2023 จนถึงปัจจุบัน กองทุน Crypto Hedge Fund 13% ปิดตัวและอัตราการเกิดกองทุนใหม่ชะลอตัวลง

แนวโน้มนี้ขัดแย้งกับผลงานในอดีตของกองทุนในลักษณะดังกล่าว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการเติบโตเชิงบวกเมื่อสินทรัพย์คริปโตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับต้นปีที่มูลค่า Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 75% เมื่อเทียบกับราคาดอลลาร์สหรัฐฯ

Crypto Hedge Funds ไม่สอดรับกับผลกำไรของ Bitcoin

อ้างอิงจากข้อมูลของ 21e6 Capital เผยว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้พยายามต่อสู้เพื่อให้มูลค่าของมันติดตามทันกับการเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin และจากกลยุทธ์กองทุนต่าง ๆ พบว่าผลตอบแทนของ USD ในปี 2023 ยังน้อยกว่า BTC

จากการวิเคราะห์ข้อมูล 21e6 Capital เผยว่า Directional Funds มีประสิทธิภาพต่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Bitcoin

ทั้งนี้ Directional Funds ได้ปรับใช้กลยุทธ์ตามการเคลื่อนไหวของตลาดตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็น Non-directional Funds ทั้งนี้ พวกเขาพึ่งพาตลาดฟิวเจอร์สมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะเดิมพันกับความผันผวนของราคาในระยะสั้น เมื่อนำไปใช้กับคริปโต กลยุทธ์การกำหนดทิศทางอาจล้มเหลวได้เมื่อแนวโน้มระยะยาวพังทลายลง

Performance of Crypto Hedge Funds (Source: 21e6 Capital)

อ้างอิงจากรายงานของ 21e6 Capital วิธีการติดตามข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความยากลำบากสำหรับกองทุนที่มีทิศทางในปีที่กำหนดโดยตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าราคาของคริปโตจะเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน