Bitcoin btc
$ usd

การชำระบัญชีในวงการ DeFi มีความถี่มากยิ่งขึ้น

1 min
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ระหว่างที่ตลาดคริปโตปั่นป่วน การชำระบัญชีเกิดขึ้นในระยะความถี่มากยิ่งขึ้น

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา วงการ DeFi ประสบกับการชำระบัญชีถาวรมูลค่าประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท (5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถือเป็นการชำระบัญชีที่แย่ขึ้นสองเท่าจากสถิติเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 4.8 พันล้านบาท (140 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

การชำระบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของสภาวะตลาดที่ผันผวน นอกจากนี้ ระบบนิเวศของ DeFi ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากการเลิกกิจการของบริษัทคริปโตต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปริมาณการชำระบัญชีทั้งหมดหมายถึงสัญญาที่ถูกบังคับปิด เนื่องจากนักลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านหลักประกันได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน