Bitcoin btc
$ usd

ฝรั่งเศสขยายระยะเวลาผ่อนผันสําหรับบริษัทคริปโตเนื่องจากกฎหมายของสหภาพยุโรปเตรียมมีผลบังคับใช้

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • สมัชชาแห่งชาติของฝรั่งเศสอนุมัติการแก้ไขที่อนุญาตให้บริษัทคริปโตดําเนินการต่อไปจนกว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้
  • แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติเบื้องต้นก่อนดําเนินการธุรกิจ ทว่า ตั้งแต่ปี 2024 พวกเขาจะต้องลงทะเบียนเต็มรูปแบบ
  • บริษัทที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นสามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่า MiCA จะมีผลบังคับใช้

สภาล่างของฝรั่งเศสอนุมัติการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งอนุญาตให้บริษัทสกุลเงินดิจิทัลดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย MiCA โดยสหภาพยุโรป

สมัชชาแห่งชาติของฝรั่งเศสได้อนุมัติการแก้ไขข้อกฎหมาย โดยให้บริษัทคริปโตที่ดําเนินงานอยู่ในขณะนี้มีเวลาเพิ่มเติมในการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์ หากบริษัทอื่น ๆ เลือกที่จะลงทะเบียน เวลาที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นยังช่วยให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอสําหรับการเตรียมการ

ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดไว้ให้

ปัจจุบัน ฝรั่งเศสมีระบบ Two-tier ซึ่งบริษัทคริปโตทั้งหมดต้องลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตกับหน่วยงานกํากับดูแลระดับชาติ Autorité des Marchés Financiers (AMF) ในขณะที่บริษัทประมาณ 60 แห่งได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีบริษัทใดเลือกรับการอนุญาตเต็มรูปแบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2024 ขั้นตอนการรับรองหน่วยธุรกิจเต็มรูปแบบจะกลายเป็นข้อบังคับสําหรับตลาดการลงทุนรูปแบบใหม่

ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดที่ลงทะเบียนก่อนวันที่จะบังคับใช้กฎหมายจะสามารถดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องได้รับการรับรองเต็มรูปแบบ จนกว่าร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปจะกลายเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ

ทั้งนี้ สมัชชาแห่งชาติตั้งข้อสังเกตว่าตลาดของสหภาพยุโรปในสินทรัพย์ Crypto (MiCA) จะบังคับให้ได้รับการอนุมัติดังกล่าวในภายหลัง อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะครบระยะเวลา 18 เดือนหลังจากการอนุมัติตามแผนภายในฤดูใบไม้ผลิในปีนี้

มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป

เมื่อต้นเดือนนี้ สหภาพยุโรปประกาศว่าจะเลื่อนการเปิดตัวร่างสําหรับ MiCA เป็นครั้งที่สอง จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2023 พวกเขากล่าวว่าตนต้องการเวลาในการแปลเอกสารหนา 400 หน้าเป็นภาษาราชการ 24 ภาษาต่าง ๆ ของประเทศที่อยู่ภายใต้สหภาพยุโรป

หลังจากสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยในเดือนตุลาคม 2022 ทั้งนี้ ทางสหภาพยุโรปได้ชะลอการเปิดตัวร่างกฎหมายในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 2023

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจของรัฐสภายุโรปได้อนุมัติการดําเนินการตามข้อตกลง Basel III ขั้นสุดท้ายเมื่อต้นสัปดาห์นี้ อ้างอิงจากมาตรฐานความต้องการเงินทุน ธนาคารจะต้อง “มีเงินสกุลจริงในหน่วยยูโรเทียบเท่าเงินคริปโตที่ตนให้บริการ” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

BIC_userpic_sb-55.jpg
Azmi Boonmalert
อัสมี่ บุญมาเลิศ กำลังศึกษาด้าน Digital Humanities อยู่ที่มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม เขาเป็นบรรณาธิการอิสระให้กับการแปลวรรณกรรมสองเรื่อง ได้แก่ "จักรกลของหัวใจ" (La...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน