Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

Voyager Digital เตรียมชำระบัญชี หลังล้มเหลวการขายสินทรัพย์ให้ Binance.US

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Voyager จะยุติกิจการและชำระบัญชีสินทรัพย์ของตนเอง ตามเอกสารที่ส่งแจ้งให้ศาลรับทราบ
  • เจ้าหนี้ของ Voyager สามารถถอนคืนสินทรัพย์ของตนได้ 64% หากความพยายามในการขายกิจการขององค์กรล้มเหลว

Voyager Digital จะยุติการดำเนินงานและเลิกกิจการหลังจากล้มเหลวที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตน

ทางบริษัทกล่าวว่าลูกค้าจะได้รับสินทรัพย์ของตน 36% ทั้งยังกล่าวว่าลูกค้าที่ถือครองคริปโต เช่น Bitcoin และ Ethereum สามารถถอนสินทรัพยที่จัดสรรได้โดยตรง


เจ้าหนี้ Voyager จะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ผู้ที่มีโทเค็นที่ได้รับการไม่รองรับ เช่น Solana จะได้รับการชำระคืนเป็น USDC หลังจากการชำระบัญชี

อัตราการฟื้นตัวในระดับ 36% นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ประมาณการไว้ที่ 70% ซึ่งเจ้าหนี้ของ Celsius จะได้รับ หากข้อตกลงกับ Binance.US หรือ FTX สำเร็จ ทำให้บรรดาลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะสามารถกู้คืนทรัพย์สินของพวกเขาได้มากกว่า 70%

Voyager Estimated Recovery (Source: Court Filing)

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน