Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

“ขันเงิน ไทเทเนียม” กวาดกำไร 1.17 พันล้านบาท หลังเข้าซื้อหุ้น MPIC

1 min
อัพเดทโดย Apinat Phosuwan

สรุปย่อ

  • ขันเงิน ไทเทเนียมกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในบริษัท MPIC ด้วยส่วนแบ่ง 92.46%

ขันเงิน เนื้อนวล (ขันเงิน ไทเทเนียม) เป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในบริษัท MPIC ด้วยส่วนแบ่ง 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ในบริษัทเมเจอร์ ซีนีพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)

เมื่อวานนี้ บริษัทเมเจอร์ ซีนีพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR) ได้ประกาศว่าได้ทำการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ MAJOR

ในสัญญาดังกล่าว MPIC จะโอนหุ้นสามัญจำนวน 1,202,130,480 หุ้นให้แก่นายขันเงิน เนื้อนวล ด้วยส่วนแบ่ง 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

ขันเงิน ไทเทเนียม ทุ่มเงิน 650 ล้าน ถือหุ้น MPIC สัดส่วน 92.46%
ที่มา: The Standard

ปัจจุบัน MPIC เป็นธุรกิจที่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวี

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน