Bitcoin btc
$ usd

วิจัยเผยรูปแบบผู้บริโภค Gen Z ที่จะใช้ประโยชน์จากการโฆษณาผ่าน Web3

2 mins
โดย Bary Rahma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Gen Z อาศัย TikTok อย่างมากในการค้นหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการเสพติดโทรทัศน์ของ Boomers

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ที่สนใจจะทำโฆษณาบน Web3 จำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภค Gen Z ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ แนวโน้มการซื้อของพวกเขาจะแตกต่างอย่างมากจากรุ่นก่อน ๆ

การวิจัยของ Tinuiti ซึ่งประกอบไปด้วยแบบสำรวจ 5 รายการและผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 5,000 ราย เผยให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อและความชอบของคนรุ่นนี้ในปี 2023

ตลาดใหม่สำหรับการโฆษณา Web3

ด้วยยุคที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภค Gen Z จึงหันมาสนใจโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งเป็นสื่อที่ค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ TikTok ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการค้นพบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Gen Z ซึ่งครอบคลุมสินค้าหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่โอกาสในการลงทุนไปจนถึง NFT

ข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า Gen Z มักจะถือว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบมาจากแพลตฟอร์มขัางตันเมื่อพบผลิตภัณฑ์ใหม่ ในทางตรงกันข้าม คนรุ่น Boomer ยังคงเชื่อมโยงกับโทรทัศน์ในการสำรวจสินค้าอุปโภคบริโภค ต่าง ๆ (CPG)

ผลกระทบต่อผู้ลงโฆษณา Web3 มีมากมาย ความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการพื้นฐานของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่ TikTok กลายเป็นรากฐานสำคัญของ Gen Z แต่ Boomers หันไปสนใจ Facebook ในขณะเดียวกัน Instagram สามารถสร้างช่องทางเฉพาะของตนให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากเป็นอันดับสองสำหรับการค้นหาสินค้าสำหรับ Gen Z

นอกจากนี้ 64% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตยุค Gen Z เข้าถึง TikTok ทุกเดือน ความสัมพันธ์นี้สร้างความไว้วางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 13% ไว้วางใจให้ TikTok ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่คนรุ่น Boomers มีให้เพียง 3% เท่านั้น

กราฟเปรียบเทียบความเชื่อใจในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
Social Media Platform Preference. Source: Tinuiti

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน