Bitcoin btc
$ usd

‘Polaris’ โดย BIS ยืนยันปกป้อง CBDCs

1 min
โดย David Thomas
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Project Polaris โดย Bank for International Settlements วางกรอบกฎหมายในการปกป้อง CBDCs จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

Polaris โครงการใหม่ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) จะตรวจสอบวิธีการปกป้องการดำเนินการสกุลเงินดิจิทัล (CBDC) ของธนาคารกลางรายย่อย จากความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

BIS กล่าวว่าการแฮ็ก Bangladesh Bank และการแฮ็กแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์จำนวนมากในปี 2022 ตอกย้ำความจำเป็นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารซึ่งตั้งใจจะให้บริการ CBDC ต้องใช้งาน

ผู้คุกคามอุตสาหกรรมคริปโตอาจทำให้เศรษฐกิจสั่นคลอนและทำลายความเชื่อมั่นของธนาคารกลาง หากการดำเนินงานของ CBDC รายย่อยไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกรอบกฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ


โมเดล BIS สันนิษฐานว่า Two-tier CBDC ซึ่งธนาคารกลางทราบยอดคงเหลือของสมาชิกแต่ละคน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการค้าปลีกและมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

Resilience Framework to Combat CBDC Cyber Threats | Source: Bank for International Settlements

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน